Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.130.20

Number of records: 202

Back
35 4101 Valid

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-5: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prístroj na elektrické núdzové zastavenie s mechanickým zaistením

Release Date: 01.12.2001

35 7183 Valid

Plynom izolované oddelenia rozvádzačov na striedavý prúd pre menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane

Release Date: 01.01.2002

35 7110 Valid

Metóda stanovenia oteplenia extrapoláciou pre čiastočne typovo skúšané rozvádzače (PTTA) pre spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia

Release Date: 01.01.2002

35 4101 Valid

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-6: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Jednosmerné rozhranie pre bezdotykové snímače a spínacie zosilňovače (NAMUR)

Release Date: 01.07.2002

35 7108 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými živými časticami

Release Date: 01.04.2003

37 0670 Valid

Spájacie zariadenia. Medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové upínacie jednotky. Časť 2: Osobitné požiadavky na upínacie jednotky na vodiče nad 35 mm2 do 300 mm2 (vrátane)

Release Date: 01.05.2004

35 4101 Valid

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 8: Riadiace jednotky na vstavanú tepelnú ochranu (PTC) točivých elektrických strojov

Release Date: 01.05.2004

35 4101 Valid

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 6-2: Spínače s viacerými funkciami. Riadiace a ochranné spínacie prístroje (alebo zariadenia) (CPS)

Release Date: 01.07.2004

35 4101 Valid

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-7: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Požiadavky na bezdotykové prístroje s analógovým výstupom

Release Date: 01.08.2004

35 4101 Valid

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-4: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Metódy stanovenia prevádzkových vlastností slaboprúdových kontaktov. Osobitné skúšky

Release Date: 01.12.2004

35 4101 Valid

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-5: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prístroj na elektrické núdzové zastavenie s mechanickým zaistením

Release Date: 01.01.2006

35 4101 Valid

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 6-1: Spínače s viacerými funkciami. Prepínacie zariadenia

Release Date: 01.08.2006

35 4101 Valid

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 8: Riadiace jednotky na vstavanú tepelnú ochranu (PTC) točivých elektrických strojov

Release Date: 01.07.2007

35 4101 Valid

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 6-2: Spínače s viacerými funkciami. Riadiace a ochranné spínacie prístroje (alebo zariadenia) (CPS)

Release Date: 01.12.2007

35 4101 Valid

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-9: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prietokové spínače

Release Date: 01.06.2008

35 4105 Valid

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Profily prístrojov pre sieťové priemyselné zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá pre vývoj profilov prístrojov

Release Date: 01.09.2008

35 4151 Valid

Elektromechanické stýkače pre domácnosť a na podobné účely

Release Date: 01.11.2009

35 7108 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými živými časticami

Release Date: 01.11.2009

35 4101 Valid

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-1: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre medené vodiče

Release Date: 01.02.2010

35 4101 Valid

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-2: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre ochranné medené vodiče

Release Date: 01.02.2010

35 4101 Valid

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-3: Pomocné zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na poistkové svorkovnice

Release Date: 01.06.2010

Dotaz zabral 0,436s.