Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.160.20

Number of records: 25

Back
32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.03.1996

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.04.2000

38 0210 Valid

Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-6: Elektrické zariadenia. Generátory

Release Date: 01.08.2001

35 0000 Valid

Točivé elektrické stroje. Časť 22: Striedavé generátory pre zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi

Release Date: 01.04.2010

33 0123 Valid

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 1: Pripojenie na distribučnú sieť nízkeho napätia (LV). Generátory do typu B vrátane

Release Date: 01.07.2019

33 0123 Valid

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 2: Pripojenie na distribučnú sieť vysokého napätia (MV). Generátory do typu B vrátane

Release Date: 01.07.2019

33 0123 Valid

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 1: Pripojenie na distribučnú sieť nízkeho napätia (LV). Generátory do typu B vrátane

Release Date: 01.10.2019

33 0123 Valid

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 2: Pripojenie na distribučnú sieť vysokého napätia (MV). Generátory do typu B vrátane

Release Date: 01.10.2019

35 0000 Valid

Točivé elektrické stroje. Časť 33: Osobitné technické požiadavky na synchrónne hydrogenerátory vrátane motorgenerátorov

Release Date: 01.07.2022

33 0123 Valid

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 10: Skúšky posudzovania zhody výrobných jednotiek

Release Date: 01.02.2023

33 3140 Valid

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 3: Generátory striedavého prúdu pre zdrojové agregáty

Release Date: 01.04.2023

33 0123 Valid

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 2: Pripojenie na distribučnú sieť vysokého napätia (MV). Generátory do typu B vrátane

Release Date: 01.01.2024

33 0123 Valid

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 1: Pripojenie na distribučnú sieť nízkeho napätia (LV). Generátory do typu B vrátane

Release Date: 01.01.2024

01 0206 Withdrawn

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

Release Date: 01.06.1968

01 0206 Withdrawn

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

Release Date: 01.04.1973

01 0206 Withdrawn

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

Release Date: 01.11.1985

31 9851 Withdrawn

Elektrické inštalácie osvetlenia letísk. Generátor na konštantný prúd. Špecifikácie zariadenia a skúšok

Release Date: 01.06.2001

35 0000 Withdrawn

Točivé elektrické stroje. Časť 3: Osobitné požiadavky na turbogenerátory

Release Date: 01.09.2001

35 0000 Withdrawn

Točivé elektrické stroje. Časť 22: Striedavé generátory pre zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi

Release Date: 01.11.2001

35 0000 Withdrawn

Točivé elektrické stroje. Časť 3: Osobitné požiadavky na synchrónne generátory poháňané parnými turbínami alebo spaľovacími plynovými turbínami

Release Date: 01.01.2009

33 3140 Withdrawn

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 3: Generátory striedavého prúdu pre zdrojové agregáty

Release Date: 01.09.2013

Dotaz zabral 0,421s.