Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.240.20

Počet záznamov: 191

Back
38 2153 Valid

Kladenie silových káblov v tvárniciach

Vydanie: 21.12.1957

02 4305 Valid

Oceľové laná pre elektrické vedenia

Vydanie: 18.03.1961

34 1050 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Vydanie: 09.09.1970

34 1050 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Vydanie: 01.08.1975

02 4305 Valid

Oceľové laná pre elektrické vedenia

Vydanie: 01.07.1981

33 3300 Valid

Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení

Vydanie: 27.01.1983

34 1050 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Vydanie: 01.02.1984

38 2156 Valid

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Vydanie: 19.08.1987

34 1050 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Vydanie: 01.06.1988

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Vydanie: 04.01.1991

38 2156 Valid

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Vydanie: 01.04.1992

38 2156 Valid

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Vydanie: 15.12.1992

33 3300 Valid

Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení

Vydanie: 27.10.1995

38 2156 Valid

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Vydanie: 01.01.1997

34 8740 Valid

Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr

Vydanie: 01.08.2000

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Vydanie: 01.12.2000

34 8740 Valid

Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr

Vydanie: 01.03.2001

34 7614 Valid

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV

Vydanie: 01.07.2001

34 7614 Valid

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV

Vydanie: 01.07.2001

34 7474 Valid

Vodiče pre nadzemné elektrické vedenia. Postupy skúšky tečením pri lanovaných vodičoch

Vydanie: 01.08.2001

34 1050 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Vydanie: 01.09.2001

Dotaz zabral 0,405s.