Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.240.20

Počet záznamov: 191

Back
33 3305 Valid

Vonkajšie vedenia. Skúšanie základov podperných izolátorov

Vydanie: 01.12.2001

34 8054 Valid

Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Rozmerové a elektrické charakteristiky

Vydanie: 01.04.2002

34 7614 Valid

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV

Vydanie: 01.08.2002

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Vydanie: 01.11.2002

34 7509 Valid

Vodiče na vonkajšie vedenia. Vodiče z tvarovaných drôtov s koncentricky lanovanými polohami

Vydanie: 01.11.2002

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Vonkajšie elektrické vedenia

Vydanie: 01.02.2003

34 7515 Valid

Vodiče na vonkajšie vedenia. Vlastnosti tukov

Vydanie: 01.04.2003

34 8054 Valid

Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Rozmerové a elektrické charakteristiky

Vydanie: 01.09.2003

34 8205 Valid

Zaťažovacie skúšky konštrukcií vonkajšieho elektrického vedenia

Vydanie: 01.07.2004

72 3008 Valid

Betónové prefabrikáty. Stožiare

Vydanie: 01.05.2005

38 2156 Valid

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Vydanie: 01.05.2005

33 3300 Valid

Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení

Vydanie: 01.03.2006

33 3300 Valid

Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení

Vydanie: 01.12.2006

34 7510 Valid

Koncentricky uložené lanované vodiče na nadzemné elektrické vedenia obsahujúce jednu alebo viac medzier

Vydanie: 01.02.2009

34 7017 Valid

Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 4: Svorky

Vydanie: 01.06.2009

34 7017 Valid

Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 5: Skúšky elektrického starnutia

Vydanie: 01.06.2009

34 7017 Valid

Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 6: Skúšky vplyvu prostredia

Vydanie: 01.06.2009

34 7017 Valid

Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 1: Všeobecne

Vydanie: 01.06.2009

34 7017 Valid

Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 2: Kotviace a závesné svorky pre samonosný systém

Vydanie: 01.06.2009

34 7017 Valid

Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 3: Kotviace a závesné svorky pre systém s nosným neutrálnym vodičom

Vydanie: 01.06.2009

35 9733 Valid

Práce pod napätím. Elektroizolačné prikrývky

Vydanie: 01.03.2010

Dotaz zabral 0,416s.