Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.260.10

Number of records: 26

Back
33 3240 Valid

Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov

Release Date: 12.10.1987

33 3240 Valid

Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov

Release Date: 01.12.1994

35 9740 Valid

Systémy na umývanie pod napätím pre silnoprúdové inštalácie s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 1: Spoločné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

35 9740 Valid

Systémy na umývanie pod napätím pre silnoprúdové inštalácie s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Národné prílohy

Release Date: 01.08.2001

33 3240 Valid

Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov

Release Date: 01.02.2005

35 9740 Valid

Systémy na umývanie pod napätím pre silnoprúdové inštalácie s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Národné prílohy

Release Date: 01.05.2020

34 1639 Withdrawn

Elektrické zariadenia strojov na povrchovú ťažbu

Release Date: 18.06.1979

33 2350 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v sťažených klimatických podmienkach

Release Date: 19.10.1982

34 1638 Withdrawn

Zariadenia diaľkovej pásovej dopravy pre povrchové bane. Elektrické zariadenia

Release Date: 14.07.1983

34 1639 Withdrawn

Elektrické zariadenia strojov na povrchovú ťažbu

Release Date: 01.07.1984

34 5609 Withdrawn

Označovanie druhu vyhotovenia elektrotechnických výrobkov pre sťažené klimatické podmienky

Release Date: 11.01.1985

34 5620 Withdrawn

Voľba klimatických skúšok elektrotechnických výrobkov pre sťažené klimatické podmienky

Release Date: 11.01.1985

34 5609 Withdrawn

Označovanie druhu vyhotovenia elektrotechnických výrobkov pre sťažené klimatické podmienky

Release Date: 01.12.1986

34 1638 Withdrawn

Zariadenia diaľkovej pásovej dopravy pre povrchové bane. Elektrické zariadenia

Release Date: 01.01.1987

34 1639 Withdrawn

Elektrické zariadenia strojov na povrchovú ťažbu

Release Date: 01.01.1987

34 1638 Withdrawn

Zariadenia diaľkovej pásovej dopravy pre povrchové bane. Elektrické zariadenia

Release Date: 01.10.1988

34 1639 Withdrawn

Elektrické zariadenia strojov na povrchovú ťažbu

Release Date: 01.10.1988

34 1638 Withdrawn

Zariadenia diaľkovej pásovej dopravy pre povrchové bane. Elektrické zariadenia

Release Date: 01.04.1989

34 1639 Withdrawn

Elektrické zariadenia strojov na povrchovú ťažbu

Release Date: 01.09.1989

34 1635 Withdrawn

Elektrické zariadenia pre vonkajšie pracoviská v ťažkých podmienkach (vrátane povrchových baní a lomov). Časť 1: Rozsah a definície

Release Date: 01.02.1993

36 1055 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. 2. časť: Osobitné požiadavky na zariadenia používané v akváriách a záhradných bazénoch

Release Date: 01.02.1995

Dotaz zabral 0,408s.