Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.260.20

Number of records: 308

Back
35 7905 Valid

Nevýbušné prírubové vývodky

Release Date: 29.06.1972

34 5639 Valid

Skúška klimatickej odolnosti elektrotechnických výrobkov určených na prevádzku v banskom prostredí

Release Date: 09.04.1975

37 6785 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Trakčné napájacie stanice banských elektrických dráh

Release Date: 21.02.1977

33 2340 Valid

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

Release Date: 24.07.1979

33 2340 Valid

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

Release Date: 01.10.1982

33 0371 Valid

Nevýbušné elektrické zariadenia. Výbušné zmesi. Klasifikácia a metódy skúšok

Release Date: 19.10.1982

34 5618 Valid

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšanie elektrických prístrojov na montáž na horľavé hmoty a do horľavých hmôt

Release Date: 26.11.1984

34 1410 Valid

Elektrické zariadenia v podzemí

Release Date: 11.01.1985

34 1410 Valid

Elektrické zariadenia v podzemí

Release Date: 01.09.1987

33 2340 Valid

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

Release Date: 01.12.1987

33 0385 Valid

Nevýbušné elektrické zariadenia. Uzatváracie zariadenia krytov a plášťov. Konštrukcia a rozmery

Release Date: 06.04.1989

34 1420 Valid

Uzemnenie banských elektrických zariadení. Technické požiadavky a metódy kontroly

Release Date: 31.05.1989

33 1550 Valid

Elektrotechnické predpisy. Preventívna údržba banských nevýbušných elektrických zariadení

Release Date: 29.08.1990

34 1410 Valid

Elektrické zariadenia v podzemí

Release Date: 01.10.1990

34 1412 Valid

Banské zariadenia. Systémy elektrického ovládania

Release Date: 01.12.1993

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 426: Elektrické zariadenia do výbušných atmosfér

Release Date: 01.06.2000

02 8320 Valid

Potrubie. Vlnovcové ohybné kovové hadice montované ako ochrana elektrických káblov vo výbušnej atmosfére (ISO 10807:1994)

Release Date: 01.09.2001

33 0383 Valid

Zariadenia skupiny I, kategórie M1, určené na použitie v atmosférach s banským plynom a/alebo horľavým prachom

Release Date: 01.07.2002

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 716-1: Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Časť 1: Všeobecné údaje

Release Date: 01.08.2002

33 0372 Valid

Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom úniku alebo bez neho

Release Date: 01.04.2005

33 2330 Valid

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)

Release Date: 01.01.2006

Dotaz zabral 0,411s.