Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.280

Number of records: 293

Back
73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 28.11.1994

34 3372 Valid

Predpisy na údržbu vonkajších trakčných vedení električkových a trolejbusových tratí

Release Date: 01.06.1995

33 3525 Valid

Trakčné vedenie metra

Release Date: 01.08.1995

33 3516 Valid

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre trakčné vedenia električkových a trolejbusových dráh

Release Date: 01.11.1996

34 8346 Valid

Stožiare pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí

Release Date: 01.09.1997

73 6223 Valid

Ochrany zábranami proti nebezpečnému dotyku so živými časťami trakčného vedenia a proti účinkom výfukových plynov na objektoch nad koľajami železničných dráh

Release Date: 23.03.1998

34 1500 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 01.11.1999

34 1500 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 01.11.2000

34 5145 Valid

Elektrotechnické názvoslovie. Názvoslovie pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 01.05.2001

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 811: Elektrická trakcia

Release Date: 01.05.2001

33 3557 Valid

Dráhové aplikácie. Montáž elektronických zariadení

Release Date: 01.02.2002

33 3516 Valid

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre trakčné vedenia električkových a trolejbusových dráh

Release Date: 01.09.2002

34 1500 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 01.09.2002

73 6223 Valid

Ochrany zábranami proti nebezpečnému dotyku so živými časťami trakčného vedenia a proti účinkom výfukových plynov na objektoch nad koľajami železničných dráh

Release Date: 01.09.2002

33 3516 Valid

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre trakčné vedenia električkových a trolejbusových dráh

Release Date: 01.09.2003

34 1500 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 01.09.2003

34 1585 Valid

Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Pravidlá pre výkonové rezistory nekrytej konštrukcie

Release Date: 01.12.2003

33 3504 Valid

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 2: Pevné elektrické inštalácie

Release Date: 01.07.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 3: Vnútorné odpájače, odpínače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

Dotaz zabral 0,327s.