Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.280

Number of records: 293

Back
34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-1: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Návod na použitie

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-2: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddeľovacie prevodníky prúdu a iné prístroje na meranie prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-3: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddeľovacie prevodníky napätia a iné prístroje na meranie napätia

Release Date: 01.08.2004

34 1583 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektronické výkonové meniče napájacích staníc

Release Date: 01.08.2004

34 1582 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Harmonizácia menovitých hodnôt a skúšky meničových skupín

Release Date: 01.09.2004

33 3504 Valid

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 3: Signalizačné a telekomunikačné zariadenia

Release Date: 01.09.2004

34 1584 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Trakčné transformátory

Release Date: 01.10.2004

33 3500 Valid

Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí

Release Date: 01.08.2005

34 1582 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Harmonizácia menovitých hodnôt a skúšky meničových skupín

Release Date: 01.12.2005

34 1583 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektronické výkonové meniče napájacích staníc

Release Date: 01.12.2007

34 1584 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Trakčné transformátory

Release Date: 01.12.2007

33 3500 Valid

Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí

Release Date: 01.01.2008

34 1561 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Zostavy nosných izolačných syntetických lán vrchných trolejových vedení

Release Date: 01.05.2010

34 1394 Valid

Nízkonapäťové jednosmerné prepäťové ochrany pre trakčnú sieť. Pravidlá výberu a aplikovania zvodičov prepätia

Release Date: 01.06.2010

33 3504 Valid

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 3: Signalizačné a telekomunikačné zariadenia

Release Date: 01.09.2010

33 3500 Valid

Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí

Release Date: 01.09.2010

33 3504 Valid

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 2: Pevné elektrické inštalácie

Release Date: 01.09.2010

36 2312 Valid

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 3: Rozhranie medzi pantografovým zberačom a koľajovým vozidlom

Release Date: 01.05.2011

34 1584 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Trakčné transformátory

Release Date: 01.05.2011

36 2312 Valid

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 1: Pantografové zberače vozidiel hlavných tratí

Release Date: 01.05.2011

Dotaz zabral 0,341s.