Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 31.020

Počet záznamov: 188

Späť

Platná

Vydanie: 16.03.1990

CS

Zosilňovače a predzosilňovače polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia. Skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1992

CS

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základné skúšky vplyvu vonkajších činiteľov prostredia. Časť 2-49: Návod ku skúške Kc: Skúška oxidom siričitým pre kontakty a spoje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1992

CS

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základné skúšky vplyvu vonkajších činiteľov prostredia. Časť 2-46: Návod ku skúške Kd: Skúška sírovodíkom pre kontakty a spoje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1993

CS

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základné skúšky vplyvu vonkajších činiteľov prostredia. Časť 5-1: Návod na navrhovanie skúšobných metód. Všeobecné zásady

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Rokovací poriadok 14. Postupy posudzovania kvality. Časť 1: Požiadavky CECC na schválenie organizácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Rokovací poriadok 14. Postupy posudzovania kvality. Časť 6: Schvaľovanie technológie výrobcov elektronických súčiastok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

EN

Rokovací poriadok 14. Postupy posudzovania kvality. Časť 6: Schvaľovanie technológie výrobcov elektronických súčiastok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

SK

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2: Skúšobné metódy. Skúška Z/ABDM: Postupnosť klimatických skúšok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

CS

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2: Skúšobné metódy. Skúška Z/ABDM: Postupnosť klimatických skúšok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2002

SK

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a súvisiace zariadenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2004

EN

Balenie súčiastok na automatizovanú manipuláciu. Časť 6: Hromadné balenie súčiastok na povrchovú montáž

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2005

EN

Spoľahlivosť výrobkov so znova použitými časťami. Požiadavky na funkčnosť a skúšky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2006

EN

Elektronické súčiastky s dlhodobou pamäťou. Realizačná špecifikácia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2008

EN

Technológia povrchovej montáže. Metódy skúšania vplyvu prostredia a trvanlivosti spájkovaného spoja pri povrchovej montáži. Časť 1-1: Skúška pevnosti v ťahu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2008

EN

Technológia povrchovej montáže. Metódy skúšania vplyvu prostredia a trvanlivosti spájkovaného spoja pri povrchovej montáži. Časť 1-2: Skúška pevnosti v strihu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2008

EN

Systémy posudzovania kvality. Časť 2: Voľba a použitie plánov na výber vzoriek na kontrolu elektronických súčiastok a puzdier

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2009

EN

Technológia povrchovej montáže. Skúšobné metódy vplyvu prostredia a odolnosti spájkovaných spojení pre povrchovú montáž. Časť 1-3: Cyklická skúška pádom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2009

EN

Technológia povrchovej montáže. Skúšobné metódy vplyvu prostredia a odolnosti spájkovaných spojení pre povrchovú montáž. Časť 1-4: Cyklická skúška ohýbaním

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2009

EN

Technológia povrchovej montáže. Skúšobné metódy vplyvu prostredia a odolnosti spájkovaných spojení pre povrchovú montáž. Časť 1-5: Mechanická skúška namáhaním v strihu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2013

EN

Meranie rozmerov valcových súčiastok s osovými vývodmi

Objednať normu

Dotaz zabral 0,391s.