Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 31.140

Počet záznamov: 124

Späť

Platná

Vydanie: 01.05.1995

SK

Charakteristiky a merania ultrazvukových piezokeramických meničov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Čiastková špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie spôsobilosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Vzorová predmetová špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie spôsobilosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Čiastková špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie kvalifikácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Vzorová predmetová špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie kvalifikácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Kmeňová špecifikácia. Oscilátory hodnotenej kvality riadené kremenným kryštálom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Čiastková špecifikácia. Oscilátory hodnotenej kvality riadené kremenným kryštálom. Schválenie spôsobilosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Vzorová predmetová špecifikácia. Oscilátory hodnotenej kvality riadené kremenným kryštálom. Schválenie spôsobilosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Čiastková špecifikácia. Oscilátory riadené kremenným kryštálom. Schválenie kvalifikácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Vzorová predmetová špecifikácia. Oscilátory riadené kremenným kryštálom. Schválenie kvalifikácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Kmeňová špecifikácia. Piezoelektrické filtre

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Čiastková špecifikácia. Piezoelektrické filtre. Schválenie spôsobilosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

EN

Vzorová predmetová špecifikácia. Piezoelektrické filtre (Schválenie spôsobilosti)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

EN

Čiastková špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie kvalifikácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

EN

Kmeňová špecifikácia. Oscilátory hodnotenej kvality riadené kremenným kryštálom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

EN

Kmeňová špecifikácia. Piezoelektrické filtre

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

EN

Piezoelektrické filtre. Časť 2: Návod na použitie piezoelektrických filtrov. Oddiel 2: Piezoelektrické keramické filtre

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

EN

Filtre s dielektrickými rezonátormi vlnovodového typu. Časť 1: Všeobecné informácie, normalizované hodnoty a skúšobné podmienky. Oddiel 1: Všeobecné informácie a normalizované hodnoty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

EN

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku. Časť 1: Základná metóda merania rezonančnej frekvencie a rezonančná rezistancia kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

EN

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku. Časť 1: Základná metóda merania rezonančnej frekvencie a rezonančná rezistancia kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku

Objednať normu

Dotaz zabral 0,397s.