Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.020

Number of records: 486

Back
87 0002 Valid

Verejná telefónna sieť (PSTN). Požiadavky na duplexné modemy 9600 alebo 4800 bit/s, kategórie II, normalizovaných na použitie vo verejnej telefónnej sieti

Release Date: 03.08.1998

87 0114 Valid

Verejná telefónna sieť (PSTN). Základné požiadavky na modemy kategórie I a II normalizovaných na použitie vo verejnej telefónnej sieti

Release Date: 03.08.1998

87 0117 Valid

Verejná telefónna sieť (PSTN). Požiadavky na duplexné modemy 2400 bit/s, kategórie II, normalizované na použitie vo verejnej telefónnej sieti

Release Date: 03.08.1998

87 0304 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Informačný model SDH z hľadiska sieťových prvkov (NE)

Release Date: 03.08.1998

87 0371 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Prehľad sieťových prvkov (NE) informačného modelu pleziochrónnej digitálnej hierarchie (PDH)

Release Date: 03.08.1998

87 0337 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Štandardné štruktúry rámcov na prenos rôznych signálov vrátane buniek asynchrónneho prenosového módu (ATM) a prvkov synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH) při hierarchických rýchlostiach 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 364 kbit/s podľa odporúčania CCITT G.702

Release Date: 03.08.1998

87 0411 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Informačný model na monitorovanie prevádzky z hľadiska sieťového prvku (NE)

Release Date: 03.08.1998

87 0412 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Informačný model konfigurácie užitočného zaťaženia z hľadiska sieťového prvku (NE)

Release Date: 03.08.1998

87 0413 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Informačný model ochrany multiplexnej sekcie z hľadiska sieťového prvku (NE)

Release Date: 03.08.1998

87 0417 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Všeobecné funkčné požiadavky na prenosové zariadenia pre synchrónnu digitálnu hierarchiu (SDH). Časť 1-1: Všeobecné postupy a charakteristiky

Release Date: 03.08.1998

87 0294 Valid

Televízne systémy. Televízia so 625 riadkami. Signalizácia širokouhlej televízie (WSS)

Release Date: 03.08.1998

87 0425 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Doplnková služba - vstup do hovoru

Release Date: 03.08.1998

87 0426 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Výmenný signalizačný protokol, ktorý umožňuje predmetnú službu aj v rámci dvoch ústrední. Doplnková služba - vstup do hovoru

Release Date: 03.08.1998

87 0693 Valid

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Protokol medziústredňovej signalizácie. Doplnková služba - registrácia polohy bezšnúrového koncového zariadenia (CTLR)

Release Date: 01.05.1999

87 0243 Valid

Koncové zariadenia (TE). Programovateľné komunikačné rozhranie (PCI) APPLI/COM pre telefaxovú skupinu 3, telefaxovú skupinu 4, teletexové a telexové služby. Časť 1: Odporúčanie CCITT T.611 (1992), (modifikované)

Release Date: 01.05.1999

87 0243 Valid

Koncové zariadenia (TE). Programovateľné komunikačné rozhranie (PCI) APPLI/COM pre telefaxovú skupinu 3, telefaxovú skupinu 4, teletexové a telexové služby. Časť 2: Overovanie zhody

Release Date: 01.05.1999

87 0366 Valid

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Medziústredňový signalizačný protokol. Doplnkové služby dokončenia spojenia [ISO/IEC 13870 (1995), modifikovaná]

Release Date: 01.05.1999

87 0052 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) používateľa

Release Date: 01.08.1999

87 0052 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0052 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - viacnásobné účastnícke číslo (MSN). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0058 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) používateľa

Release Date: 01.08.1999

Dotaz zabral 0,412s.