Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.020

Number of records: 486

Back
87 0058 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0058 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - čakajúce volanie (CW). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0061 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) používateľa

Release Date: 01.08.1999

87 0061 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0061 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - podadresovanie (SUB). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0064 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) používateľa

Release Date: 01.08.1999

87 0064 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0064 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - prevoľba (DDI). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0092 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia volajúceho účastníka (CLIP). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) používateľa

Release Date: 01.08.1999

87 0092 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia volajúceho účastníka (CLIP). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0092 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia volajúceho účastníka (CLIP). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0093 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka (CLIR). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) používateľa

Release Date: 01.08.1999

87 0093 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka (CLIR). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0093 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka (CLIR). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0097 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia prihláseného účastníka (COLP). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) používateľa

Release Date: 01.08.1999

87 0097 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia prihláseného účastníka (COLP). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0097 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - identifikácia prihláseného účastníka (COLP). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0098 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie identifikácie prihláseného účastníka (COLR). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 4: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) používateľa

Release Date: 01.08.1999

87 0098 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie identifikácie prihláseného účastníka (COLR). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 5: Štruktúra súboru skúšok (TSS) a ciele skúšok (TP) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0098 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - obmedzenie identifikácie prihláseného účastníka (COLR). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšanie (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0138 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

Release Date: 01.08.1999

Dotaz zabral 0,320s.