Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.020

Number of records: 486

Back
87 0138 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 1: Špecifikácia protokolu

Release Date: 01.08.1999

87 0138 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Doplnková služba - uzavretá skupina používateľov (CUG). Protokol digitálneho účastníckeho signalizačného systému č. 1 (DSS1). Časť 6: Súbor abstraktných skúšok (ATS) a formálna špecifikácia doplnkových informácií o čiastočnej implementácii protokolu pre skúšky (PIXIT) siete

Release Date: 01.08.1999

87 0415 Valid

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Termíny a definície

Release Date: 01.09.1999

87 0448 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Bežná kvalita šírky pásma na prenos hlasu na 2-drôtovom analógovom prenajatom okruhu (A2O). Vlastnosti spojenia a popis rozhrania siete

Release Date: 01.09.1999

87 0449 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Osobitná kvalita šírky pásma na prenos hlasu na 2-drôtovom analógovom prenajatom okruhu (A2S). Vlastnosti spojenia a popis rozhrania siete

Release Date: 01.09.1999

87 0450 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Bežná a osobitná kvalita šírky pásma na prenos hlasu na 2-drôtových analógových prenajatých okruhoch (A2O a A2S). Rozhranie koncového zariadenia

Release Date: 01.09.1999

87 0451 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Bežná kvalita šírky pásma na prenos hlasu na 4-drôtovom analógovom prenajatom okruhu (A4O). Vlastnosti spojenia a popis rozhrania siete

Release Date: 01.09.1999

87 0452 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Osobitná kvalita šírky pásma na prenos hlasu na 4-drôtovom analógovom prenajatom okruhu (A4S). Vlastnosti spojenia a popis rozhrania siete

Release Date: 01.09.1999

87 0453 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Bežná a osobitná kvalita šírky pásma na prenos hlasu na 4-drôtových analógových prenajatých okruhoch (A4O a A4S). Rozhranie koncového zariadenia

Release Date: 01.09.1999

87 0686 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Digitálne prenajaté okruhy s bitovou rýchlosťou 34 Mbit/s a 140 Mbit/s (D34U, D34S, D140U a D140S). Popis rozhrania siete

Release Date: 01.09.1999

87 0687 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Digitálne prenajaté okruhy s bitovou rýchlosťou 34 Mbit/s (D34U, D34S). Vlastnosti spojenia

Release Date: 01.09.1999

87 0688 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Digitálne prenajaté okruhy s bitovou rýchlosťou 140 Mbit/s (D140U a D140S). Vlastnosti spojenia

Release Date: 01.09.1999

87 0689 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Digitálne prenajaté okruhy s bitovou rýchlosťou 34 Mbit/s (D34U, D34S). Rozhranie koncového zariadenia

Release Date: 01.09.1999

87 0690 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Digitálne prenajaté okruhy s bitovou rýchlosťou 140 Mbit/s (D140U, D140S). Rozhranie koncového zariadenia

Release Date: 01.09.1999

87 0723 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém. Zdokonalené funkcie spracovania hovoru na prenos zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR). Všeobecný popis (GSM 06.51)

Release Date: 01.09.1999

87 0724 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém. Kód ANSI-C pre zdokonalený hovorový kódovač a dekódovač GSM na prenos zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.53)

Release Date: 01.09.1999

87 0726 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém. Transkódovanie hovoru pri prenose zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.60)

Release Date: 01.09.1999

87 0727 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém. Nahradenie a potlačenie stratených rámcov kanálov na prenos hovoru pri prenose zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.61, verzia 5.1.2)

Release Date: 01.09.1999

87 0728 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém. Hľadiská vytvárania šumu kanála na prenos hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06. 62)

Release Date: 01.09.1999

87 0729 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém. Nespojitý prenos (DTX) kanálov na prenos hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.81)

Release Date: 01.09.1999

87 0730 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém. Detektor hlasovej aktivity (VAD) kanálov na prenos hovoru so zvýšenou plnou rýchlosťou (EFR) (GSM 06.82)

Release Date: 01.09.1999

Dotaz zabral 0,413s.