Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.040

Number of records: 848

Back
34 2100 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Release Date: 10.03.1977

34 2300 Valid

Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

Release Date: 21.09.1977

34 2100 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Release Date: 01.02.1984

33 4010 Valid

Elektrotechnické predpisy. Ochrana oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu

Release Date: 13.12.1989

33 2160 Valid

Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

Release Date: 01.04.1993

87 0115 Valid

Pripájanie k verejnej spojovacej telefónnej sieti (PSTN). Požiadavky II. kategórie pre pripájanie duplexných modemov 300 bit/s normalizovaných na použitie v PSTN

Release Date: 01.01.1994

87 0123 Valid

Požiadavky pre pripájanie dátových koncových zariadení (DTE) k verejnej dátovej sieti s prepojovaním paketov (PSPDN) s použitím rozhrania podľa odporúčania CCITT X.25 (1984). Požiadavky kladené na DTE využívajúce rozšírenú prevádzku (modulo 128) vo vyváženej procedúre prepojovacieho prístupu (LAPB)

Release Date: 01.01.1994

87 0124 Valid

Požiadavky pre pripájanie dátových koncových zariadení (DTE) k verejnej dátovej sieti s prepojovaním paketov (PSPDN) s použitím rozhrania podľa odporúčania CCITT X.25 (1984). Požiadavky kladené na DTE využívajúce prevádzku s viacnásobným pripájaním

Release Date: 01.01.1994

87 0221 Valid

Koncové zariadenia (TE). Protokoly nižších vrstiev videotexu založeného na syntaxi používajúceho prístup paketového režimu vo verejnej spojovacej telefónnej sieti (PSTN)

Release Date: 01.01.1994

87 0065 Valid

Rádiové zariadenia a systémy (RES). Úzkopásové priamotlačiace telegrafické zariadenia pre príjem meteorologických alebo navigačných informácií (NAVTEX). Technické vlastnosti a metódy merania

Release Date: 01.01.1994

87 0211 Valid

Problematika sietí (NA). Mestské siete (MAN). Princípy a architektúra

Release Date: 01.02.1994

87 0212 Valid

Problematika sietí (NA). Mestské siete (MAN). Špecifikácia vrstvy riadenia prístupu k prenosovým médiám a fyzickej vrstvy

Release Date: 01.02.1994

87 0213 Valid

Problematika sietí (NA). Mestské siete (MAN). Procedúra konvergercie fyzickej vrstvy pre 2,048 Mbit/s

Release Date: 01.02.1994

87 0214 Valid

Problematika sietí (NA). Mestské siete (MAN). Procedúra konvergercie fyzickej vrstvy pre 34,386 Mbit/s

Release Date: 01.02.1994

87 0215 Valid

Problematika sietí (NA). Mestské siete (MAN). Procedúra konvergercie fyzickej vrstvy pre 139,264 Mbit/s

Release Date: 01.02.1994

87 0216 Valid

Problematika sietí (NA). Mestské siete (MAN). Procedúra konvergercie fyzickej vrstvy pre 155,520 Mbit/s

Release Date: 01.02.1994

87 0217 Valid

Problematika sietí (NA). Širokopásmová dátová služba bez priameho spojenia (CBDS). Časť 1: Prehľad

Release Date: 01.02.1994

87 0217 Valid

Problematika sietí (NA). Širokopásmová dátová služba bez priameho spojenia (CBDS). Časť 2: Definícia základnej prenosovej služby

Release Date: 01.02.1994

87 0217 Valid

Problematika sietí (NA). Širokopásmová dátová služba bez priameho spojenia (CBDS). Časť 3: Definícia doplnkových služieb

Release Date: 01.02.1994

87 0217 Valid

Problematika sietí (NA). Širokopásmová dátová služba bez priameho spojenia (CBDS). Časť 4: Doplnková služba - preverovania adresy

Release Date: 01.02.1994

87 0150 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Súbory protokolov Q rozhraní pre riadenie prenosových systémov

Release Date: 01.03.1994

Dotaz zabral 0,408s.