Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.040

Number of records: 848

Back
87 0247 Valid

Podnikové telekomunikácie (BT). Technické požiadavky na voľný prístup k sieťam. Neštrukturalizovaný digitálny prenajatý okruh 2048 kbit/ s (D2048U). Vlastnosti spojenia

Release Date: 01.03.1994

87 0248 Valid

Podnikové telekomunikácie (BT). Technické požiadavky na voľný prístup k sieťam. Neštrukturalizovaný digitálny prenajatý okruh 2048 kbit/ s (D2048U). Rozhrania na koncové zariadenia

Release Date: 01.03.1994

87 0222 Valid

Koncové zariadenia (TE). Protokoly rámca videotexových koncových zariadení

Release Date: 01.04.1994

87 0223 Valid

Koncové zariadenia (TE). Všeobecné medzikoncové protokoly videotexu založeného na syntaxi

Release Date: 01.04.1994

87 0171 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Problematika riadenia základných služieb okruhového režimu

Release Date: 01.04.1994

87 0189 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Adresovanie

Release Date: 01.04.1994

87 0190 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Signalizácia v referenčnom bode S. Kmeňový klávesnicový protokol pre podporu doplnkových služieb

Release Date: 01.04.1994

87 0191 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Signalizácia v referenčnom bode S. Doplnkové služby - identifikovanie

Release Date: 01.04.1994

87 0192 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Signalizačný protokol v referenčnom bode S. Základné služby okruhového režimu

Release Date: 01.04.1994

87 0240 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Signalizácia v referenčnom bode S. Protokol kľúčového ovládania doplnkových služieb

Release Date: 01.04.1994

87 0262 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Telekomunikačná služba videotex založená na syntaxi. Popis služby

Release Date: 01.05.1994

87 0147 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Multiplexná štruktúra

Release Date: 01.08.1994

87 0288 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Neobmedzený digitálny prenajatý okruh 64 kbit/s s oktetovou integritou (D64U). Prezentácia rozhraní siete

Release Date: 01.10.1994

87 0289 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Neobmedzený digitálny prenajatý okruh 64 kbit/s s oktetovou integritou (D64U). Vlastnosti spojenia

Release Date: 01.10.1994

87 0290 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Neobmedzený digitálny prenajatý okruh 64 kbit/s s oktetovou integritou (D64U). Rozhrania na koncové zariadenia

Release Date: 01.10.1994

87 0119 Valid

Technické vybavenie (EE). Európska telekomunikačná norma. Praktická realizácia zariadení. Časť 1: Úvod a názvoslovie

Release Date: 01.10.1994

87 0119 Valid

Technické vybavenie (EE). Európska telekomunikačná norma. Praktická realizácia zariadení. Časť 2: Technické požiadavky na stojany a skrine

Release Date: 01.10.1994

87 0119 Valid

Technické vybavenie (EE). Európska telekomunikačná norma. Praktická realizácia zariadení. Časť 3: Technické požiadavky na univerzálne stojany a skrine

Release Date: 01.10.1994

87 0119 Valid

Technické vybavenie (EE). Európska telekomunikačná norma. Praktická realizácia zariadení. Časť 4: Technické požiadavky na rámy pre univerzálne stojany a skrine

Release Date: 01.10.1994

87 0127 Valid

Technické vybavenie (EE). Skúšky fyzicky veľkých telekomunikačných systémov na vyžarovanie

Release Date: 01.10.1994

87 0154 Valid

Koncové zariadenia (TE). Vlastnosti koncového zariadenia na telematický prenos súboru v teletexovej službe

Release Date: 01.12.1994

Dotaz zabral 0,404s.