Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.040

Number of records: 848

Back
87 0001 Valid

Pripájanie k verejnej telefónnej sieti (PSTN). Všeobecné technické požiadavky na zariadenia pripojené na analógové účastnícke rozhranie v PSTN

Release Date: 03.08.1998

87 0002 Valid

Verejná telefónna sieť (PSTN). Požiadavky na duplexné modemy 9600 alebo 4800 bit/s, kategórie II, normalizovaných na použitie vo verejnej telefónnej sieti

Release Date: 03.08.1998

87 0114 Valid

Verejná telefónna sieť (PSTN). Základné požiadavky na modemy kategórie I a II normalizovaných na použitie vo verejnej telefónnej sieti

Release Date: 03.08.1998

87 0117 Valid

Verejná telefónna sieť (PSTN). Požiadavky na duplexné modemy 2400 bit/s, kategórie II, normalizované na použitie vo verejnej telefónnej sieti

Release Date: 03.08.1998

87 0383 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Prenos súborov cez ISDN. Prehľad prenosu súboru typu EUROFILE

Release Date: 03.08.1998

87 0381 Valid

Telefónia pre osoby so zníženou schopnosťou sluchu. Induktívna väzba medzi slúchadlom telefónneho prístroja a kompenzačnou pomôckou

Release Date: 03.08.1998

87 0425 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Špecifikácia, funkčný model a informačné toky. Doplnková služba - vstup do hovoru

Release Date: 03.08.1998

87 0426 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Výmenný signalizačný protokol, ktorý umožňuje predmetnú službu aj v rámci dvoch ústrední. Doplnková služba - vstup do hovoru

Release Date: 03.08.1998

87 0334 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Signalizačný systém číslo 7. Smerovanie podporované službami verzie 2 používateľskej časti ISDN (ISUP)

Release Date: 01.04.1999

87 0415 Valid

Neverejná sieť integrovaných služieb (PISN). Termíny a definície

Release Date: 01.09.1999

87 0627 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Zaznamenávanie účastníka a zariadenia (GSM 12.08)

Release Date: 01.11.1999

87 0507 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Dostupnosť služby (GSM 02.11)

Release Date: 01.11.1999

87 0515 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Doplnková služba - presmerovanie volania (CF) - stupeň 1 (GSM 02.82)

Release Date: 01.11.1999

87 0519 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Doplnková služba - oznamovanie poplatkov (AOC) - stupeň 1 (GSM 02.86)

Release Date: 01.11.1999

87 0520 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Doplnková služba - obmedzenie volania (CB) - stupeň 1 (GSM 02.88)

Release Date: 01.11.1999

87 0522 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Architektúra siete (GSM 03.02)

Release Date: 01.11.1999

87 0526 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Organizácia účastníckych dát (GSM 03.08)

Release Date: 01.11.1999

87 0534 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Sieťové bezpečnostné funkcie (GSM 03.20)

Release Date: 01.11.1999

87 0574 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Multiplexovanie a viacnásobný prístup na rádiovej trase (GSM 05.02, verzia 4.9.1)

Release Date: 01.11.1999

87 0577 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Rádiové vysielanie a príjem (GSM 05.05, verzia 4.18.1)

Release Date: 01.11.1999

87 0505 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Vlastnosti mobilných staníc (MS) (GSM 02.07)

Release Date: 01.11.1999

Dotaz zabral 0,333s.