Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.040.50

Number of records: 54

Back
34 2100 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Release Date: 10.03.1977

34 2300 Valid

Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

Release Date: 21.09.1977

34 2100 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Release Date: 01.02.1984

33 4010 Valid

Elektrotechnické predpisy. Ochrana oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu

Release Date: 13.12.1989

33 2160 Valid

Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

Release Date: 01.04.1993

33 4730 Valid

Automatizácia dodávky elektrickej energie s použitím prenosových systémov po vedení. Časť 3: Požiadavky na prenos signálov po vedení. Oddiel 21: Kapacitne oddelené väzobné zariadenie

Release Date: 01.08.2001

87 0687 Valid

Prístup a koncové zariadenia (AT). Digitálne prenajaté okruhy s prenosovou rýchlosťou 34 Mbit/s (D34U a D34S). Charakteristiky spojenia

Release Date: 01.05.2004

87 0766 Valid

Prístup a koncové zariadenia (AT). Viacnásobné digitálne prenajaté okruhy 64 kbit/s bez obmedzenia s oktetovou integritou so štruktúrovaným rozhraním 2 048 kbit/s na jednom alebo oboch koncoch (D64M). Charakteristiky spojenia a prezentácia sieťového rozhrania

Release Date: 01.05.2004

87 0452 Valid

Prístup a koncové zariadenia (AT). Analógový štvordrôtový prenajatý okruh (A4S) so šírkou pásma na osobitnú kvalitu hlasu. Charakteristiky spojenia a prezentácia sieťového rozhrania

Release Date: 01.06.2004

87 1730 Valid

Prístup a koncové zariadenia (AT). Prístup k verejným telekomunikačným sieťam. Publikovanie špecifikácie rozhrania podľa smernice 1999/5/ES (R&TTE). Pokyny na publikovanie špecifikácií rozhrania. Časť 1: Všeobecné a spoločné hľadiská

Release Date: 01.08.2006

87 3021 Valid

Prístup a koncové zariadenia (AT). Harmonizované základné požiadavky na pripojenie koncových zariadení k analógovým rozhraniam telefónnych sietí. Aktualizácia technického obsahu TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017. Časť 1: Všeobecné hľadiská

Release Date: 01.08.2006

87 3021 Valid

Prístup a koncové zariadenia (AT). Harmonizované základné požiadavky na pripojenie koncových zariadení k analógovým rozhraniam telefónnych sietí. Aktualizácia technického obsahu TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017. Časť 2: Základný prenos a ochrana siete pred poškodením

Release Date: 01.08.2006

87 3021 Valid

Prístup a koncové zariadenia (AT). Harmonizované základné požiadavky na pripojenie koncových zariadení k analógovým rozhraniam telefónnych sietí. Aktualizácia technického obsahu TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017. Časť 3: Základná spolupráca s verejnými telefónnymi sieťami

Release Date: 01.08.2006

34 1392 Valid

Požiadavky na odolnosť proti prepätiam a nadprúdom spôsobeným bleskom pri zariadeniach s telekomunikačným portom

Release Date: 01.01.2010

36 9071 Valid

Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 3: Plánovanie a postupy inštalácie mimo budov

Release Date: 01.04.2014

36 9071 Valid

Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 3: Plánovanie a postupy inštalácie mimo budov

Release Date: 01.10.2017

36 7253 Valid

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné priestory

Release Date: 01.10.2018

36 7253 Valid

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 5: Priestory výpočtových stredísk

Release Date: 01.10.2018

36 7253 Valid

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory

Release Date: 01.10.2019

36 7253 Valid

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.02.2020

36 7253 Valid

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné priestory

Release Date: 01.03.2024

Dotaz zabral 0,413s.