Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 33.060.40

Počet záznamov: 119

Back
36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

Vydanie: 01.10.2017

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre káblové siete (TA 5)

Vydanie: 01.09.2018

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-3: Filtre na potlačenie rušenia LTE (4G) signálov

Vydanie: 01.09.2018

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov

Vydanie: 01.03.2019

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

Vydanie: 01.03.2019

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov

Vydanie: 01.04.2019

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-4: Filtre na potlačenie rušenia signálov pracujúce v pásmach 700 MHz a 800 MHz pre príjem DTT

Vydanie: 01.04.2020

87 3980 Valid

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pevne inštalované zemské stanice a za pohybu pracujúce zemské stanice komunikujúce s negeostacionárnymi družicovými systémami (NEST) vo frekvenčnom pásme od 11 GHz do 14 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

Vydanie: 01.10.2021

87 3981 Valid

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pevné a pohyblivé zemské stanice v širokom pásme komunikujúce s negeostacionárnymi satelitnými systémami (WBES) vo frekvenčných pásmach od 11 GHz do 14 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

Vydanie: 01.10.2021

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 115: Vnútorné optické systémy na prenos vysielaného signálu

Vydanie: 01.07.2022

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

Vydanie: 01.09.2023

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 106: Optické zariadenia pre systémy pri zaťažení digitálnych kanálov

Vydanie: 01.09.2023

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov

Vydanie: 01.09.2023

34 7710 Withdraw

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné

Vydanie: 08.10.1969

34 7711 Withdraw

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné s plnými jadrami

Vydanie: 08.10.1969

34 7712 Withdraw

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné tienené s plnými jadrami

Vydanie: 08.10.1969

34 7713 Withdraw

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné so zloženými jadrami

Vydanie: 08.10.1969

34 7714 Withdraw

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné tienené so zloženými jadrami

Vydanie: 08.10.1969

34 2305 Withdraw

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Vydanie: 29.12.1971

34 7710 Withdraw

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné

Vydanie: 01.10.1974

34 2305 Withdraw

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Vydanie: 01.01.1977

Dotaz zabral 0,417s.