Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.060.40

Number of records: 119

Back
36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

Release Date: 01.10.2017

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre káblové siete (TA 5)

Release Date: 01.09.2018

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-3: Filtre na potlačenie rušenia LTE (4G) signálov

Release Date: 01.09.2018

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov

Release Date: 01.03.2019

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

Release Date: 01.03.2019

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov

Release Date: 01.04.2019

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-4: Filtre na potlačenie rušenia signálov pracujúce v pásmach 700 MHz a 800 MHz pre príjem DTT

Release Date: 01.04.2020

87 3980 Valid

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pevne inštalované zemské stanice a za pohybu pracujúce zemské stanice komunikujúce s negeostacionárnymi družicovými systémami (NEST) vo frekvenčnom pásme od 11 GHz do 14 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

Release Date: 01.10.2021

87 3981 Valid

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pevné a pohyblivé zemské stanice v širokom pásme komunikujúce s negeostacionárnymi satelitnými systémami (WBES) vo frekvenčných pásmach od 11 GHz do 14 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

Release Date: 01.10.2021

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 115: Vnútorné optické systémy na prenos vysielaného signálu

Release Date: 01.07.2022

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

Release Date: 01.09.2023

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 106: Optické zariadenia pre systémy pri zaťažení digitálnych kanálov

Release Date: 01.09.2023

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov

Release Date: 01.09.2023

34 7710 Withdrawn

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné

Release Date: 08.10.1969

34 7711 Withdrawn

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné s plnými jadrami

Release Date: 08.10.1969

34 7712 Withdrawn

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné tienené s plnými jadrami

Release Date: 08.10.1969

34 7713 Withdrawn

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné so zloženými jadrami

Release Date: 08.10.1969

34 7714 Withdrawn

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné tienené so zloženými jadrami

Release Date: 08.10.1969

34 2305 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Release Date: 29.12.1971

34 7710 Withdrawn

Oznamovacie vodiče nízkofrekvenčné

Release Date: 01.10.1974

34 2305 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Release Date: 01.01.1977

Dotaz zabral 0,423s.