Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.060.40

Number of records: 119

Back
36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Release Date: 01.12.2001

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 4: Pasívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Release Date: 01.12.2001

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10: Systémové vlastnosti spätného kanála

Release Date: 01.01.2002

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.02.2002

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.02.2002

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7: Požiadavky na systém

Release Date: 01.08.2002

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 5: Zariadenia hlavnej stanice

Release Date: 01.09.2002

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10: Systémové vlastnosti spätného kanála

Release Date: 01.12.2002

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Release Date: 01.03.2003

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 8: Elektromagnetická kompatibilita sietí

Release Date: 01.08.2003

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Release Date: 01.09.2003

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Release Date: 01.09.2003

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Release Date: 01.09.2003

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Release Date: 01.10.2003

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Release Date: 01.06.2004

36 7211 Withdrawn

Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov. Systémy

Release Date: 01.08.2005

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť.

Release Date: 01.11.2005

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7: Požiadavky na systém

Release Date: 01.04.2006

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

Release Date: 01.04.2006

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Release Date: 01.04.2006

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Release Date: 01.08.2006

Dotaz zabral 0,465s.