Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 33.060.40

Počet záznamov: 119

Back
36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Vydanie: 01.12.2001

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 4: Pasívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Vydanie: 01.12.2001

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10: Systémové vlastnosti spätného kanála

Vydanie: 01.01.2002

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

Vydanie: 01.02.2002

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

Vydanie: 01.02.2002

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7: Požiadavky na systém

Vydanie: 01.08.2002

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 5: Zariadenia hlavnej stanice

Vydanie: 01.09.2002

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10: Systémové vlastnosti spätného kanála

Vydanie: 01.12.2002

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Vydanie: 01.03.2003

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 8: Elektromagnetická kompatibilita sietí

Vydanie: 01.08.2003

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Vydanie: 01.09.2003

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Vydanie: 01.09.2003

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Vydanie: 01.09.2003

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Vydanie: 01.10.2003

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Vydanie: 01.06.2004

36 7211 Withdraw

Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov. Systémy

Vydanie: 01.08.2005

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť.

Vydanie: 01.11.2005

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7: Požiadavky na systém

Vydanie: 01.04.2006

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

Vydanie: 01.04.2006

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Vydanie: 01.04.2006

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Vydanie: 01.08.2006

Dotaz zabral 0,411s.