Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.120.10

Number of records: 295

Back
33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Prenosové vedenia a vlnovody

Release Date: 01.12.1999

35 8450 Valid

Čiastková špecifikácia. Filtre s povrchovou akustickou vlnou (PAV)

Release Date: 01.11.2000

34 7920 Valid

Metódy merania vlnovodov. Časť 1: Narušenie väzby a otáčanie polarizačnej roviny

Release Date: 01.12.2000

34 7920 Valid

Metódy merania vlnovodov. Časť 2: Úroveň intermodulačných produktov

Release Date: 01.12.2000

34 7920 Valid

Metódy merania vlnovodov. Časť 3: Zmena skupinového oneskorenia

Release Date: 01.12.2000

34 7920 Valid

Metódy merania vlnovodov. Časť 4: Útlm vlnovodu a vlnovodných zostáv

Release Date: 01.12.2000

34 7920 Valid

Metódy merania vlnovodov. Časť 6: Spätné straty na vlnovode a vlnovodných zostavách

Release Date: 01.12.2000

34 7920 Valid

Metódy merania vlnovodov. Časť 7: Grafická metóda na určenie vlnovodnej prevádzky

Release Date: 01.12.2000

34 7920 Valid

Metódy merania vlnovodov. Časť 8: Schopnosť výkonového prenosu vlnovodom

Release Date: 01.12.2000

34 7920 Valid

Metódy merania vlnovodov. Časť 9: Koeficient odrazu na rozhraniach obdĺžnikových vlnovodov

Release Date: 01.12.2000

35 8455 Valid

Vlnovodové typy dielektrických rezonátorov. Časť1-3: Všeobecná informácia a podmienky skúšania. Meracia metóda komplexnej relatívnej permitivity pre materiály dielektrického rezonátora pri mikrovlnnej frekvencii

Release Date: 01.12.2000

34 7721 Valid

Vysokofrekvenčné káble. Časť 3: Čiastková špecifikácia koaxiálnych káblov pre lokálne počítačové siete

Release Date: 01.06.2001

34 7721 Valid

Vysokofrekvenčné káble. Časť 3-2: Koaxiálne káble pre digitálne prenosy na horizontálne vnútorné inštalácie. Podrobná špecifikácia koaxiálnych káblov s tuhým dielektrikom pre lokálne počítačové siete s dosahom 185 m a do 10 Mb/s

Release Date: 01.06.2001

34 7721 Valid

Vysokofrekvenčné káble. Časť 3-3: Koaxiálne káble pre digitálne prenosy na horizontálne vnútorné inštalácie. Podrobná špecifikácia koaxiálnych káblov s penovým dielektrikom pre lokálne počítačové siete s dosahom 185 m a do 10 Mb/s

Release Date: 01.06.2001

35 3821 Valid

Tuhé koaxiálne prenosové vedenia a príslušné prírubové konektory na všeobecné používanie. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy merania

Release Date: 01.11.2001

35 3820 Valid

Tuhé presné koaxiálne vedenia a pridružené presné konektory. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy merania

Release Date: 01.12.2001

35 3820 Valid

Tuhé presné koaxiálne vedenia a pridružené presné konektory. Časť 2: Tuhé presné koaxiálne vedenia

Release Date: 01.12.2001

35 3820 Valid

Tuhé presné koaxiálne vedenia a pridružené presné konektory. Časť 3: Tuhé presné koaxiálne vedenia s priemerom 14 mm a pridružený hermafroditický presný koaxiálny konektor. Charakteristické impedancie 50 ohmov a 75 ohmov

Release Date: 01.12.2001

35 3820 Valid

Tuhé presné koaxiálne vedenia a pridružené presné konektory. Časť 4: 21 mm vedenie a hermafroditický konektor. Charakteristická impedancia 50 ohmov (typ 9/21)

Release Date: 01.12.2001

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-1: Mechanické skúšobné metódy. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.01.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-4: Mechanické skúšobné metódy. Pevnosť v ťahu, pomerné predľženie a zmraštenie izolácie a plášťa

Release Date: 01.04.2002

Dotaz zabral 0,419s.