Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.120.10

Number of records: 295

Back
34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-5: Mechanické skúšobné metódy. Odolnosť kábla proti drveniu

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-6: Mechanické skúšobné metódy. Odolnosť kábla proti nárazom

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-7: Mechanické skúšobné metódy. Odolnosť plášťa kábla proti odieraniu

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-9: Mechanické skúšobné metódy. Skúška ohybom

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-11: Mechanické skúšobné metódy. Odolnosť kábla proti prerezaniu

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-12: Mechanické skúšobné metódy. Poškodenie strelnou zbraňou

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-16: Mechanické skúšobné metódy. Odolnosť v ťahu

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-1: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-2: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Prenikanie vody

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-6: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Skúšky v teplotnom cykle

Release Date: 01.04.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-9: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Pneumatická odolnosť

Release Date: 01.04.2002

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 1-1: Všeobecne

Release Date: 01.04.2002

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-21: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyvinylchloridové izolačné zmesi

Release Date: 01.04.2002

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-22: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyvinylchloridové plášťové zmesi

Release Date: 01.04.2002

34 7011 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-10: Elektrické skúšobné metódy. Presluchy

Release Date: 01.08.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-2: Mechanické skúšobné metódy. Pevnosť v ťahu a pomerné predĺženie vodičov

Release Date: 01.08.2002

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-26: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Bezhalogénové izolačné zmesi odolné proti šíreniu plameňa

Release Date: 01.08.2002

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-28: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Výplňové zmesi plnených káblov

Release Date: 01.08.2002

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-30: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polytetrafluóretylén/polyhexafluórpropylénová (FEP) izolácia a plášť

Release Date: 01.08.2002

34 7011 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-6: Elektrické skúšobné metódy. Elektromagnetický výkon

Release Date: 01.09.2002

34 7011 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-17: Mechanické skúšobné metódy. Priľnavosť dielektrika a plášťa

Release Date: 01.09.2002

Dotaz zabral 0,332s.