Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.120.10

Number of records: 295

Back
34 7011 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-11: Skúšobné metódy prostredia. Skúšobná metóda horizontálnym plameňom

Release Date: 01.09.2002

34 7740 Valid

Koaxiálne káble. Časť 3-1: Špecifikácia káblov používaných v telekomunikáciách. Miniatúrne káble pre digitálne komunikačné systémy

Release Date: 01.11.2002

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-13: Mechanické skúšobné metódy. Eolická vibrácia

Release Date: 01.04.2004

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-15: Mechanické skúšobné metódy. Odolnosť káblov uložených pod vodou proti hydrostatickému tlaku

Release Date: 01.04.2004

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-14: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Blesk

Release Date: 01.04.2004

34 7720 Valid

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-2: Predtlač podrobnej špecifikácie súborov ohybných koaxiálnych káblov

Release Date: 01.05.2004

34 7720 Valid

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 3-2: Podrobná špecifikácia súborov poloohybných koaxiálnych káblov na používanie v GSM (0,8 GHz - 1 GHz)

Release Date: 01.05.2004

34 7720 Valid

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 4: Špecifikácie súborov polotuhých koaxiálnych káblov

Release Date: 01.05.2004

34 7720 Valid

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 4-1: Predtlač podrobnej špecifikácie súborov polotuhých koaxiálnych káblov

Release Date: 01.05.2004

34 7012 Valid

Skúšobné metódy kovových oznamovacích káblov. Časť 1-1: Elektrické. Meranie impulzného/krokového tlmenia odrazu vo frekvenčnej oblasti použitím spätnej diskrétnej Fourierovej transformácie (IDFT)

Release Date: 01.07.2004

34 7012 Valid

Skúšobné metódy kovových oznamovacích káblov. Časť 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Tlmenie tienenia a tlmenie spojenia. Metóda injekčných svoriek

Release Date: 01.07.2004

34 7011 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-13: Elektrické skúšobné metódy. Tlmenie pripojenia alebo tlmenie tienenia prepájacích šnúr alebo zostáv koaxiálnych káblov alebo káblov s konektormi

Release Date: 01.08.2004

34 7011 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-14: Elektrické skúšobné metódy. Tlmenie pripojenia alebo tlmenie tienenia prepájacieho technického vybavenia

Release Date: 01.08.2004

34 7721 Valid

Koaxiálne oznamovacie káble. Časť 4: Špecifikácia na radiačné káble

Release Date: 01.08.2004

34 7011 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-15: Elektromagnetické vlastnosti. Tlmenie pripojenia káblových zostáv (laboratórne podmienky)

Release Date: 01.01.2005

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-12: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Skúška vertikálneho šírenia plameňa na zväzkoch oznamovacích káblov malých priemerov

Release Date: 01.01.2005

34 7033 Valid

Mnohopárové káble pre koncového účastníka používané v telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 1: Nadzemné káble

Release Date: 01.01.2005

34 7033 Valid

Mnohopárové káble pre koncového účastníka používané v telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 2: Káble na uloženie v rúrkach a priamo do zeme

Release Date: 01.01.2005

34 7034 Valid

Mnohopárové káble používané v digitálnych prístupových telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 1: Vonkajšie káble

Release Date: 01.01.2005

35 8455 Valid

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu. Časť 2: Používateľské príručky pre oscilátor a filter

Release Date: 01.03.2005

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-10: Mechanické skúšobné metódy. Skrútenie a stáčanie

Release Date: 01.05.2005

Dotaz zabral 0,414s.