Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.120.10

Number of records: 295

Back
34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-1: Všeobecné pravidlá na návrh a konštrukciu

Release Date: 01.07.2005

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 1-2: Definície

Release Date: 01.08.2005

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne riadenie. Časť 7: Špecifikácia meracích a ovládacích káblov

Release Date: 01.03.2006

34 7035 Valid

Káble pre vnútorné bytové telekomunikačné inštalácie. Časť 3: Tienené káble. Trieda 3

Release Date: 01.12.2006

34 7011 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-16: Elektromagnetické vlastnosti. Tlmenie spojenia káblových súborov (v terénnych podmienkach)

Release Date: 01.10.2007

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-21: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyvinylchloridové izolačné zmesi

Release Date: 01.01.2008

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-22: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyvinylchloridové plášťové zmesi

Release Date: 01.01.2008

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-26: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Bezhalogénové izolačné zmesi odolné proti šíreniu plameňa

Release Date: 01.01.2008

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-4: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Skúšky odolnosti proti rozpúšťadlám a znečisťujúcim tekutinám

Release Date: 01.06.2008

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-5: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Skúšky pri zmene klimatických podmienok

Release Date: 01.06.2008

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-7: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Skúšky v teplotnom cykle

Release Date: 01.06.2008

35 3812 Valid

Meracie postupy na stanovenie odrazivosti absorbérov elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou v mm oblasti

Release Date: 01.06.2009

34 7720 Valid

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-1: Rámcová špecifikácia súborov ohybných koaxiálnych káblov

Release Date: 01.12.2009

34 7720 Valid

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-3: Podrobná špecifikácia súborov ohybných koaxiálnych káblov. Frekvenčný rozsah 0 až 1 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-8

Release Date: 01.12.2009

34 7720 Valid

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 3: Rámcová špecifikácia súborov poloohybných koaxiálnych káblov

Release Date: 01.12.2009

34 7720 Valid

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 3-1: Predtlač podrobnej špecifikácie súborov poloohybných koaxiálnych káblov

Release Date: 01.12.2009

33 2150 Valid

Špecifikácia na skúšanie symetrických a koaxiálnych káblových rozvodov informačnej techniky. Časť 1: Inštalované symetrické káblové rozvody podľa súboru noriem EN 50173

Release Date: 01.06.2010

34 7910 Valid

Duté kovové vlnovody. Časť 3: Špecifikácia plochých pravouhlých vlnovodov

Release Date: 01.08.2012

34 7910 Valid

Duté kovové vlnovody. Časť 6: Špecifikácia stredne plochých pravouhlých vlnovodov

Release Date: 01.08.2012

34 7910 Valid

Duté kovové vlnovody. Časť 7: Špecifikácia štvorcových vlnovodov

Release Date: 01.08.2012

34 7911 Valid

Príruby pre vlnovody. Časť 3: Špecifikácia prírub plochých pravouhlých vlnovodov

Release Date: 01.08.2012

Dotaz zabral 0,408s.