Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.120.10

Number of records: 295

Back
34 7911 Valid

Príruby pre vlnovody. Časť 6: Špecifikácia prírub pre stredne ploché pravouhlé vlnovody

Release Date: 01.08.2012

34 7911 Valid

Príruby pre vlnovody. Časť 7: Špecifikácia prírub pre štvorcové vlnovody

Release Date: 01.08.2012

34 7912 Valid

Tlaková skúška tesnosti trubíc a príslušenstva vlnovodov

Release Date: 01.08.2012

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble na analógovú a digitálnu komunikáciu a riadenie. Časť 8: Špecifikácia pre káble typu 1 a frekvencie do 2 MHz

Release Date: 01.09.2012

34 7035 Valid

Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 1: Netienené káble. Trieda 1

Release Date: 01.09.2012

34 7035 Valid

Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 2: Tienené káble. Trieda 2

Release Date: 01.09.2012

34 7035 Valid

Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 4: Káble do 1 200 MHz. Trieda 4

Release Date: 01.09.2012

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 10-1: Rámcová špecifikácia na tienené káble do 500 MHz. Horizontálne a hlavné domové káble

Release Date: 01.08.2013

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 11-1: Rámcová špecifikácia na netienené káble do 500 MHz pre horizontálne a hlavné domové vedenia

Release Date: 01.08.2013

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 9-1: Rámcová špecifikácia na tienené káble do 1000 MHz. Horizontálne a hlavné domové káble

Release Date: 01.08.2013

34 7705 Valid

Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 2: Meranie pasívnej intermodulácie v súboroch koaxiálnych káblov

Release Date: 01.08.2013

34 7740 Valid

Koaxiálne káble používané v káblových rozvodných sieťach. Časť 8: Oprava a náhrada poškodených káblov uložených v zemi

Release Date: 01.08.2013

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

Release Date: 01.10.2013

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 5-1: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 250 MHz. Horizontálne a hlavné domové káble

Release Date: 01.10.2013

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 5-2: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 250 MHz. Káble pripájacích šnúr koncových zariadení a káble prepájacích šnúr

Release Date: 01.10.2013

34 7030 Valid

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 6-2: Rámcová špecifikácia netienených káblov do 250 MHz. Káble pripájacích šnúr koncových zariadení a káble prepojovacích šnúr

Release Date: 01.10.2013

34 7031 Valid

Oznamovacie káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 3-8: Mechanické skúšobné metódy. Odolnosť označenia na plášti kábla

Release Date: 01.04.2014

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-23: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyetylénové izolačné zmesi pre mnohopárové káble používané v telekomunikačných prístupových sieťach: Vonkajšie káble

Release Date: 01.07.2014

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-25: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polypropylénové izolačné zmesi

Release Date: 01.07.2014

34 7040 Valid

Generické káblové systémy. Špecifikácia na skúšanie symetrických komunikačných káblových rozvodov podľa EN 50173-4. Netienené priame prepájacie šnúry a priame šnúry na pracovisku pre aplikácie triedy D - podrobná špecifikácia

Release Date: 01.08.2014

34 7040 Valid

Generické káblové systémy. Špecifikácia na skúšanie symetrických komunikačných káblových rozvodov podľa EN 50173-4. Netienené priame prepájacie šnúry a priame šnúry na pracovisku pre aplikácie triedy E - podrobná špecifikácia

Release Date: 01.08.2014

Dotaz zabral 0,412s.