Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.160.99

Number of records: 31

Back
87 0375 Valid

Ľudské faktory (HF). Piktogramy pre videotelefónne spojenie typu bod- bod

Release Date: 03.08.1998

87 0382 Valid

Koncové zariadenia (TE). Rozšírené rozhranie medzi obsluhou a technickým zariadením služby Videotex (VEMMI)

Release Date: 03.08.1998

36 8011 Valid

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.06.2001

36 8011 Valid

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 2: Prenosové systémy širokopásmových zvukových signálov a sprievodných signálov

Release Date: 01.06.2001

36 8011 Valid

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 3: Prenosové systémy zvukových signálov na konferenčné účely a podobné systémy

Release Date: 01.06.2001

36 8407 Valid

Audiovizuálne systémy. Systém interaktívneho prenosu textu (ITTS)

Release Date: 01.06.2001

36 8610 Valid

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 6: Obrazové a zvukové optické signály

Release Date: 01.09.2002

36 8011 Valid

Prenosové systémy zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 7: Digitálne audiosignály pre konferencie a na podobné použitie

Release Date: 01.05.2004

36 8011 Valid

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 8-1: Digitálny zvuk a sprievodné signály

Release Date: 01.10.2004

36 8011 Valid

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 2: Prenosové systémy širokopásmových zvukových signálov a sprievodných signálov

Release Date: 01.06.2005

36 8304 Valid

Digitálne rozhranie medzi spotrebným audio- alebo videozariadením a plastovým optickým káblom

Release Date: 01.08.2005

36 8068 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Čitateľský formát pre e-publikovanie

Release Date: 01.06.2011

36 8037 Valid

Nabíjacie rozhranie batérií pre malé multimediálne zariadenia do ruky. Časť 1: 2 mm valcové rozhranie

Release Date: 01.08.2011

36 8037 Valid

Nabíjacie rozhranie batérií pre malé multimediálne zariadenia do ruky. Časť 2: Skúšky zhody 2 mm valcového rozhrania

Release Date: 01.08.2011

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Release Date: 01.10.2011

36 8157 Valid

Diagnostické servisné rozhranie pre výrobky spotrebnej elektroniky a siete. Implementácia pre echonet

Release Date: 01.08.2014

36 8375 Valid

Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky

Release Date: 01.03.2018

37 9001 Valid

Bezdrôtový prenos energie. Magnetická rezonančná interoperabilita. Základná rezonančná špecifikácia systému (BSS)

Release Date: 01.03.2018

37 9000 Valid

Bezdrôtový prenos energie. Manažérstvo. Časť 2: Manažérstvo riadenia viacerých zariadení

Release Date: 01.03.2018

36 8375 Valid

Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky

Release Date: 01.06.2018

36 7531 Valid

Prevod textu na reč pre televíziu. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.09.2018

Dotaz zabral 0,408s.