Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.170

Number of records: 207

Back
36 7117 Valid

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 10: Metódy merania televíznych vysielačov a prevádzačov používajúcich vložené skúšobné signály

Release Date: 01.06.2000

36 7117 Valid

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 11: Prevádzače FM rozhlasového vysielania

Release Date: 01.06.2000

36 7117 Valid

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 12: Návod na vypracovanie popisných listov vysielačov a prevádzačov rozhlasového a televízneho vysielania, špecifikácia charakteristík

Release Date: 01.06.2000

36 7117 Valid

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 12: Návod na vypracovanie popisných listov vysielačov a prevádzačov rozhlasového a televízneho vysielania, požiadavkové listy

Release Date: 01.06.2000

36 7117 Valid

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 13: Prevádzkové charakteristiky rozhlasového vysielania FM

Release Date: 01.06.2000

36 7120 Valid

Normalizácia prepojení rozhlasových vysielačov alebo vysielacích systémov s kontrolnými zariadeniami. Časť 2: Normy na rozhrania systémov používajúcich prepojenia pomocou dátových zberníc

Release Date: 01.07.2001

36 7090 Valid

Metódy merania rádiových prijímačov pre rôzne druhy vysielania. Časť 4: Prijímače frekvenčne modulovaného rozhlasového vysielania

Release Date: 01.08.2001

36 7117 Valid

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 1: Všeobecné vlastnosti vysielačov

Release Date: 01.08.2001

36 7117 Valid

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 15: Vysielače s amplitúdovou moduláciou určené na rozhlasové vysielanie

Release Date: 01.08.2001

87 0744 Valid

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

Release Date: 01.11.2001

87 0401 Valid

Systémy rozhlasového a televízneho vysielania. Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) pre pohyblivé, prenosné a pevné prijímače

Release Date: 01.07.2002

87 0429 Valid

Digitálne televízne vysielanie. Štruktúra rámca, kódovanie kanálov a modulácia pre káblové systémy

Release Date: 01.07.2002

87 0468 Valid

Digitálne systémy pre televízne a rozhlasové vysielanie a dátovú službu. Špecifikácia informácií o službe (SI) v systémoch digitálneho televízneho vysielania (DVB)

Release Date: 01.07.2002

87 0468 Valid

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Špecifikácia informácií o službe (SI) v systémoch DVB

Release Date: 01.07.2002

87 0472 Valid

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Špecifikácia na prenos signálu teletext (ITU-R systém B) v bitovom toku DVB

Release Date: 01.07.2002

87 0472 Valid

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Špecifikácia na prenos signálu teletext (ITU-R systém B) v bitovom toku DVB

Release Date: 01.07.2002

87 0473 Valid

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Distribučné systémy so spoločnou družicovou televíznou anténou (SMATV)

Release Date: 01.07.2002

87 0744 Valid

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

Release Date: 01.07.2002

87 0744 Valid

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu

Release Date: 01.07.2002

87 1192 Valid

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Špecifikácia DVB na vysielanie dát

Release Date: 01.08.2002

87 1213 Valid

Pevné rádiové systémy. Zariadenia bod-viac bodov. Digitálne rádiové systémy bod-viac bodov vo frekvenčných pásmach v rozsahu od 24,25 GHz do 29,5 GHz používajúce rozdielne metódy prístupu. Časť 1: Základné parametre

Release Date: 01.08.2002

Dotaz zabral 0,418s.