Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 35.240.30

Počet záznamov: 112

Späť

Platná

Vydanie: 01.08.1999

SK

Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2001

SK

Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50).Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2006

SK

Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2011

EN

Formát súboru digitálnej zvukovej knihy a požiadavky na prehrávače

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2012

SK

Identifikácia filmov. Zlepšenie interoperability metadát. Súbory prvkov a štruktúry

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2013

EN

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 003: Základy a koncepty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

EN

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 5: Rozšírenie profilu kvalifikovaného certifikátu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

EN

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 004: Popisné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

EN

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 011: Popis referenčných procesov „Príprava údajov“

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

EN

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 012: Popis referenčných procesov „Prijímanie“

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

EN

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 013: Popis referenčných procesov „Archívne uchovávanie“

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

EN

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 014: Popis referenčných procesov „Získavanie“

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

EN

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 015: Popis referenčných procesov „Odstraňovanie“

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2014

SK

Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2014

SK

Návod na implementáciu EN 15744 a EN 15907

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2014

EN

Rozhranie pre jednoduché publikovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2016

EN

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb. Požiadavky na orgány posudzovania zhody posudzujúce poskytovateľov dôveryhodných služieb

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2016

EN

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Štruktúra na zvukovú prezentáciu tlačených textov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2016

EN

Bezpečnostné požiadavky na dôveryhodné systémy spravujúce certifikáty a časové značky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2016

EN

Profily ochrany kryptografických modulov pre poskytovateľov dôveryhodných služieb. Časť 1: Prehľad

Objednať normu

Dotaz zabral 0,400s.