Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 35.240.30

Number of records: 122

Back
01 0143 Valid

Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh

Release Date: 01.08.1999

01 0147 Valid

Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50).Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu

Release Date: 01.02.2001

01 0156 Valid

Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI)

Release Date: 01.04.2006

36 8075 Valid

Formát súboru digitálnej zvukovej knihy a požiadavky na prehrávače

Release Date: 01.08.2011

19 8091 Valid

Identifikácia filmov. Zlepšenie interoperability metadát. Súbory prvkov a štruktúry

Release Date: 01.03.2012

31 1060 Valid

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 003: Základy a koncepty

Release Date: 01.02.2013

87 9411 Valid

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 5: Rozšírenie profilu kvalifikovaného certifikátu

Release Date: 01.06.2013

31 1060 Valid

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 004: Popisné metódy

Release Date: 01.06.2013

31 1060 Valid

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 011: Popis referenčných procesov „Príprava údajov“

Release Date: 01.06.2013

31 1060 Valid

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 012: Popis referenčných procesov „Prijímanie“

Release Date: 01.06.2013

31 1060 Valid

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 013: Popis referenčných procesov „Archívne uchovávanie“

Release Date: 01.06.2013

31 1060 Valid

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 014: Popis referenčných procesov „Získavanie“

Release Date: 01.06.2013

31 1060 Valid

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 015: Popis referenčných procesov „Odstraňovanie“

Release Date: 01.06.2013

01 0148 Valid

Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií

Release Date: 01.04.2014

19 8092 Valid

Návod na implementáciu EN 15744 a EN 15907

Release Date: 01.09.2014

97 4006 Valid

Rozhranie pre jednoduché publikovanie

Release Date: 01.12.2014

87 9403 Valid

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb. Požiadavky na orgány posudzovania zhody posudzujúce poskytovateľov dôveryhodných služieb

Release Date: 01.06.2016

36 8071 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Štruktúra na zvukovú prezentáciu tlačených textov

Release Date: 01.08.2016

97 6065 Valid

Bezpečnostné požiadavky na dôveryhodné systémy spravujúce certifikáty a časové značky

Release Date: 01.09.2016

97 6011 Valid

Profily ochrany kryptografických modulov pre poskytovateľov dôveryhodných služieb. Časť 1: Prehľad

Release Date: 01.11.2016

97 6011 Valid

Profily ochrany kryptografických modulov pre poskytovateľov dôveryhodných služieb. Časť 2: Kryptografický modul pre poskytovateľov certifikačných služieb na podpisovanie so zálohou

Release Date: 01.11.2016

Dotaz zabral 0,409s.