Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 35.240.99

Počet záznamov: 128

Back
97 4002 Valid

Európsky model pre mobilitu študentov (EuroLMAI)

Vydanie: 01.08.2011

97 4003 Valid

Výmenný formát pre osnovu. Dátový model

Vydanie: 01.08.2011

36 7552 Valid

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM podľa IEC 60958. Časť 10: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu MPEG-4 bezstratového kódovania audiosignálu (ALG)

Vydanie: 01.10.2011

97 4004 Valid

Metadáta pre možnosti výuky. Propagácia

Vydanie: 01.09.2012

01 0703 Valid

Poštové služby. Otvorené rozhranie. Plán triedenia

Vydanie: 01.11.2012

97 4005 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 1: Rámcová štruktúra (ISO/IEC 19788-1: 2011)

Vydanie: 01.05.2013

97 4005 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 2: Prvky štandardu Dublin Core (ISO/IEC 19788-2: 2011)

Vydanie: 01.05.2013

36 8032 Valid

Domáce multimediálne systémy. Prístupový kód pre digitálne práva

Vydanie: 01.06.2013

36 8028 Valid

Domáce multimediálne serverové systémy. Práva informačnej interoperability pre IPTV

Vydanie: 01.09.2013

97 4005 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 3: Základný aplikačný profil (ISO/IEC 19788-3: 2011)

Vydanie: 01.04.2014

97 4005 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 5: Vzdelávacie prvky (ISO/IEC 19788-5: 2012)

Vydanie: 01.07.2014

47 0014 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Etapa konceptu (mod ISO 25119-2: 2010)

Vydanie: 01.08.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 1: Vrstvový model protokolu

Vydanie: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 2: Komunikácia prostredníctvom krútenej dvojlinky

Vydanie: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 3: Komunikácia prostredníctvom vedenia nízkonapäťového elektrického napájania

Vydanie: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy. Časť 4: Komunikácia prostredníctvom protokolu IP

Vydanie: 01.10.2014

97 4006 Valid

Rozhranie pre jednoduché publikovanie

Vydanie: 01.12.2014

83 0010 Valid

Ochrana spoločnosti. Videodohľad. Interoperabilita výstupov (ISO 22311: 2012)

Vydanie: 01.04.2015

36 8015 Valid

Softvér a služby na filtrovanie internetového obsahu a komunikácií

Vydanie: 01.07.2015

30 0055 Valid

Cestné vozidlá a tlakomery na pneumatiky (TPG). Interoperabilita medzi informačnými systémami pneumatík (TIS) a TPG. Rozhranie a požiadavky

Vydanie: 01.09.2015

36 8051 Valid

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-3: Vrstvy nezávislé od médií. Komunikácia cez IP (EN 13321-2)

Vydanie: 01.12.2015

Dotaz zabral 0,406s.