Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 35.240.99

Počet záznamov: 128

Back
36 9799 Valid

Ochranný profil pre Smart Meter. Minimálne bezpečnostné požiadavky

Vydanie: 01.04.2023

01 1481 Valid

Monitorovanie prevádzkového stavu a diagnostika strojov. Spracovanie údajov, komunikácia a prezentácia. Časť 2: Spracovanie údajov

Vydanie: 01.07.2023

26 9334 Valid

Nakladanie s odpadom. Dátová komunikácia medzi systémom manažérstva komunikácie a systémom podporných služieb pre stacionárne kontajnery. Funkčná špecifikácia a sémantický dátový model

Vydanie: 01.08.2023

96 3091 Valid

Podávanie správ na podporu dohľadu regulačných orgánov členských štátov nad službami v oblasti online hazardných hier

Vydanie: 01.01.2024

97 4174 Valid

Štandard posudzovania bezpečnosti pre platformy internetu vecí (SESIP). Efektívna metodika na uplatňovanie hodnotenia kybernetickej bezpečnosti a opätovného použitia pre prepojené produkty

Vydanie: 01.02.2024

47 0014 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Etapa konceptu (ISO 25119-2: 2019)

Vydanie: 01.03.2024

47 0014 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4: Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy (ISO 25119-4: 2018)

Vydanie: 01.03.2024

47 0014 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: Sériový vývoj, hardvér a softvér (ISO 25119-3: 2018)

Vydanie: 01.03.2024

47 0014 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a vývoja (ISO 25119-1: 2018)

Vydanie: 01.03.2024

30 3361 Valid

Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 4: Skúšobné metódy pre stacionárne zariadenia

Vydanie: 01.04.2024

30 3361 Valid

Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 3: Požiadavky na merané hodnoty stacionárnych zariadení

Vydanie: 01.04.2024

47 0014 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4: Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy (ISO 25119-4: 2018/Amd 1: 2020)

Vydanie: 01.04.2024

47 0014 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: Sériový vývoj, hardvér a softvér (ISO 25119-3: 2018/Amd 1: 2020)

Vydanie: 01.04.2024

47 0014 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a vývoja (ISO 25119-1: 2018/Amd 1: 2020)

Vydanie: 01.04.2024

01 3878 Withdraw

Reprografia. Mikrografické médiá v riadení a správe

Vydanie: 08.11.1989

32 0007 Withdraw

Stavba lodí a plávajúce zariadenia. Označenie na počítačové spracovanie

Vydanie: 01.08.1995

01 8022 Withdraw

Vypracovanie a zásady používania verejných informačných značiek

Vydanie: 01.05.2000

74 7301 Withdraw

Dátová komunikácia pre HVAC aplikácie. Poľná sieť. Časť 1: Objekty

Vydanie: 01.11.2001

74 7301 Withdraw

Dátová komunikácia pre HVAC aplikácie. Poľná sieť. Časť 2: Protokoly

Vydanie: 01.11.2001

74 7302 Withdraw

Dátová komunikácia pre HVAC aplikácie. Automatizačná sieť. Časť 1: BACnet, Profibus, World FIP

Vydanie: 01.11.2001

74 7302 Withdraw

Dátová komunikácia pre HVAC aplikácie. Automatizačná sieť. Časť 2: EIBnet

Vydanie: 01.11.2001

Dotaz zabral 0,412s.