Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 35.240.99

Počet záznamov: 128

Back
74 7204 Withdraw

Dátová komunikácia pre aplikácie HVAC. Manažérska sieť. Časť 1: Sieť pre automatizáciu a riadenie budov (BACnet)

Vydanie: 01.11.2002

01 0139 Withdraw

Poštové služby. Hybridná pošta. Definície typu dokumentu od zákazníka k operátorovi. Všeobecný súbor štandardných údajov

Vydanie: 01.12.2002

74 7401 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Diaľkový prenos dát. Protokol (ISO 16484-5:2003)

Vydanie: 01.05.2004

74 7302 Withdraw

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy

Vydanie: 01.05.2006

74 7306 Withdraw

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 3: Komunikačný kanál po elektrickej sieti. Špecifikácia

Vydanie: 01.02.2007

74 7306 Withdraw

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 4: Komunikácia IP

Vydanie: 01.02.2007

74 7302 Withdraw

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Časť 2: Komunikácia KNXnet/IP

Vydanie: 01.02.2007

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2007/Amd 1: 2009)

Vydanie: 01.09.2008

36 8051 Withdraw

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-3: Vrstvy nezávislé od médií. Komunikácia cez IP

Vydanie: 01.01.2009

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2009)

Vydanie: 01.09.2009

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2007/Amd 1: 2009)

Vydanie: 01.11.2009

36 8067 Withdraw

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Všeobecný formát pre e-publikovanie

Vydanie: 01.12.2009

36 0597 Withdraw

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia

Vydanie: 01.02.2010

36 0597 Withdraw

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 101: Všeobecné požiadavky. Systém

Vydanie: 01.02.2010

36 0597 Withdraw

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 201: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Žiarivky (zariadenie typu 0)

Vydanie: 01.02.2010

36 0597 Withdraw

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 207: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. LED moduly (zariadenie typu 6)

Vydanie: 01.05.2010

36 7050 Withdraw

Špecifikácia rádiového dátového systému (RDS) pre rozhlasové vysielanie VHF/FM vo frekvenčnom pásme od 87,5 MHz do 108,0 MHz

Vydanie: 01.06.2010

74 7306 Withdraw

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov

Vydanie: 01.04.2011

30 3361 Withdraw

Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 3: Požiadavky na merané hodnoty stacionárnych zariadení

Vydanie: 01.06.2011

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5:2010)

Vydanie: 01.09.2011

73 0911 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí

Vydanie: 01.04.2012

Dotaz zabral 0,428s.