Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 37.040.20

Počet záznamov: 74

Back
66 6617 Valid

Fotografia. Čiernobiele fotografické papiere pre obrazovú fotografiu. Stanovenie citlivosti a využiteľného rozsahu expozícií podľa ISO

Vydanie: 01.09.1995

66 6626 Valid

Fotografia. Systémy negatívneho filmu a jeho spracovanie na čiernobielu obrazovú fotografiu. Stanovenie citlivosti podľa ISO

Vydanie: 01.12.2002

66 6631 Valid

Fotografia. Priamo exponovaný lekársky a dentálny rádiografický film a systémy spracovania. Stanovenie citlivosti podľa ISO a priemerného gradientu podľa ISO

Vydanie: 01.12.2002

66 6625 Valid

Fotografia. Vezikulárne mikrografické filmy. Stanovenie citlivosti podľa ISO a expozičného rozsahu podľa ISO

Vydanie: 01.12.2002

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Neutrónové žiarenie. Priamo odčítacie osobné dozimetre osobného dávkového ekvivalentu a/alebo príkonu dávkového ekvivalentu

Vydanie: 01.04.2003

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Neutrónové žiarenie. Priamo odčítacie osobné dozimetre osobného dávkového ekvivalentu a/alebo príkonu dávkového ekvivalentu

Vydanie: 01.07.2003

66 6515 Valid

Fotografia. Filmy v listoch a zvitkoch na všeobecné používanie. Rozmery

Vydanie: 01.08.2005

66 6523 Valid

Fotografia. Zvitky materiálov citlivých na svetlo pre predtlačovú prípravu. Rozmery a súvisiace požiadavky

Vydanie: 01.08.2005

66 6520 Valid

Fotografia. Listy materiálov citlivých na svetlo pre predtlačovú prípravu. Rozmery a súvisiace požiadavky

Vydanie: 01.08.2005

66 6831 Valid

Zobrazovacie materiály. Diazografický film vyvolávaný amoniakom. Špecifikácie stálosti

Vydanie: 01.08.2005

66 6627 Valid

Zobrazovacie materiály. Spracovaný vezikulárny fotografický film. Špecifikácie stálosti

Vydanie: 01.08.2005

01 9320 Withdraw

Názvy a značky v leteckom fotografovaní

Vydanie: 30.06.1955

66 6415 Withdraw

Fotografické materiály. Bezpečný film. Požiadavky a metódy skúšania

Vydanie: 30.07.1969

66 6505 Withdraw

Fotografické materiály. Nespracovaný kinematografický film. Základné ustanovenia

Vydanie: 24.06.1977

66 6401 Withdraw

Fotografia. Fotografická senzitometria. Názvoslovie

Vydanie: 23.04.1979

01 9320 Withdraw

Názvy a značky v leteckom fotografovaní

Vydanie: 01.01.1981

66 6607 Withdraw

Fotografické materiály. Podmienky stanovenia difúznej optickej hustoty čiernobielych fotografických materiálov na priehľadnej podložke

Vydanie: 12.05.1981

66 6541 Withdraw

Fotografické materiály. Fotografické dosky. Rozmery

Vydanie: 02.11.1981

66 6603 Withdraw

Fotografické materiály. Odber vzoriek

Vydanie: 24.12.1981

66 6610 Withdraw

Fotografické materiály. Podmienky stanovenia vizuálnych doplnených hustôt a fotografických hustôt farebných fotografických materiálov na priehľadnej podložke

Vydanie: 11.06.1982

66 6604 Withdraw

Fotografické materiály. Expozičné podmienky fotografických halogenidostrieborných materiálov na priehľadnej podložke

Vydanie: 25.06.1982

Dotaz zabral 0,398s.