Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.020

Number of records: 101

Back
30 0521 Valid

Statická kontrola cestných vozidiel. Kontrola základných rozmerov

Release Date: 30.12.1955

30 0510 Valid

Zisťovanie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel

Release Date: 23.09.1960

30 0025 Valid

Základné automobilové názvoslovie. Základné časti a ústrojenstvo vozidiel, príslušenstvo, výstroj a výbava. Definície základných pojmov

Release Date: 20.12.1967

30 0031 Valid

Základné automobilové názvoslovie. Diely vozidiel. Definície druhov a názvy dielov

Release Date: 20.12.1967

30 0552 Valid

Zisťovanie stopových a obrysových priemerov zatáčania a prejazdnosti kruhovým oblúkom cestných motorových vozidiel

Release Date: 29.01.1970

30 0560 Valid

Perovanie vozidiel. Meranie dynamických súčiniteľov pri jazde vozidla cez prekážky

Release Date: 08.04.1970

30 0033 Valid

Názvoslovie prevádzky, údržby a opráv cestných motorových vozidiel

Release Date: 02.02.1972

30 0507 Valid

Dlhodobá skúška cestných motorových vozidiel

Release Date: 05.05.1972

30 0554 Valid

Cestné motorové vozidlá. Dojazdová skúška cestných motorových vozidiel

Release Date: 14.03.1974

30 3341 Valid

Cestné motorové vozidlá. Guľové čapy riadenia. Rozmery

Release Date: 28.12.1974

30 0566 Valid

Cestné vozidlá. Skúšky chladenia motora vo vozidle

Release Date: 04.07.1975

30 0160 Valid

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Release Date: 28.07.1976

30 0522 Valid

Statická kontrola cestných vozidiel. Kontrolná skúška hmotnosti cestných vozidiel

Release Date: 15.09.1976

30 0506 Valid

Dlhodobá skúška motorov cestných vozidiel

Release Date: 30.11.1976

30 0506 Valid

Dlhodobá skúška motorov cestných vozidiel

Release Date: 01.12.1977

30 0509 Valid

Cestné motorové vozidlá. Stanovenie požadovaného oktánového čísla benzínových motorov

Release Date: 02.05.1978

30 0025 Valid

Základné automobilové názvoslovie. Základné časti a ústrojenstvo vozidiel, príslušenstvo, výstroj a výbava. Definície základných pojmov

Release Date: 01.07.1984

30 0725 Valid

Cestné vozidlá. Figurína a kresliaca šablóna

Release Date: 04.12.1984

30 0734 Valid

Cestné vozidlá. Pracovné miesto vodiča

Release Date: 20.12.1984

30 0160 Valid

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Release Date: 01.05.1986

98 0000 Valid

Viacúčelové automobily. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 26.09.1986

Dotaz zabral 0,407s.