Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.020

Number of records: 101

Back
30 0033 Valid

Názvoslovie prevádzky, údržby a opráv cestných motorových vozidiel

Release Date: 01.04.1987

98 0000 Valid

Automobilové skriňové karosérie pre kompletizáciu prostriedkov technického zabezpečenia vojsk. Názvy a definície

Release Date: 16.06.1987

98 0000 Valid

Vyslobodzovacie a odsunové vozidlá pre automobilovú techniku. Názvy a definície

Release Date: 16.06.1987

98 0000 Valid

Vyslobodzovacie a odsunové vozidlá pre automobilovú techniku. Kategórie a rozsah skúšok

Release Date: 16.06.1987

98 0000 Valid

Vyslobodzovacie a odsunové vozidlá pre automobilovú techniku. Všeobecné požiadavky a typový rad

Release Date: 16.06.1987

30 0510 Valid

Zisťovanie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel

Release Date: 01.11.1987

30 0160 Valid

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Release Date: 01.02.1988

30 0725 Valid

Cestné vozidlá. Figurína a kresliaca šablóna

Release Date: 01.06.1988

98 0000 Valid

Ochrana automobilovej vojenskej techniky proti korózii pri skladovaní. Všeobecné požiadavky

Release Date: 16.06.1989

30 0556 Valid

Cestné vozidlá. Rýchlostné vlastnosti. Metódy skúšok

Release Date: 01.04.1992

30 3502 Valid

Cestné vozidlá. Diely hydraulických bŕzd. Technické predpisy

Release Date: 01.11.1992

30 3341 Valid

Cestné motorové vozidlá. Guľové čapy riadenia. Rozmery

Release Date: 15.02.1993

30 0030 Valid

Cestné vozidlá. Hmotnosti. Terminológia a kódy

Release Date: 01.08.1995

30 0577 Valid

Cestné vozidlá, traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Stanovenie horľavosti materiálov použitých v interiéri vozidla

Release Date: 01.09.1995

30 0105 Valid

Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia

Release Date: 01.09.1996

30 0172 Valid

Cestné vozidlá. Identifikačné číslo vozidla (VIN). Umiestnenie a upevnenie

Release Date: 01.11.1996

63 1912 Valid

Obnovovanie a opravy plášťov pre motorové a prípojné vozidlá

Release Date: 01.04.1998

30 0903 Valid

Viazacie a upevňovacie prostriedky na cestné vozidlá pri námornej preprave vozidiel. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Úžitkové vozidlá a kombinácie vozidiel okrem návesov

Release Date: 01.08.2000

30 0031 Valid

Základné automobilové názvoslovie. Diely vozidiel. Definície druhov a názvy dielov

Release Date: 01.05.2001

30 0024 Valid

Základná terminológia cestných vozidiel. Druhy cestných vozidiel

Release Date: 01.01.2002

30 0026 Valid

Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície

Release Date: 01.03.2002

Dotaz zabral 0,400s.