Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.020

Number of records: 101

Back
99 9701 Valid

Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel. Metódy skúšania pri overovaní

Release Date: 01.04.2002

17 7010 Valid

Mostové váhy pre cestné a koľajové vozidlá. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

Release Date: 01.05.2003

17 7011 Valid

Váhy na zisťovanie zaťaženia na nápravu cestných a koľajových vozidiel. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2003

30 8110 Valid

Cestné vozidlá. Recyklovateľnosť a opätovná využiteľnosť. Metóda výpočtu

Release Date: 01.07.2004

30 0040 Valid

Cestné vozidlá. Klasifikácia zrážok. Terminológia

Release Date: 01.07.2004

83 3566 Valid

Ergonómia tepelného prostredia. Hodnotenie tepelného prostredia vo vozidlách. Časť 3: Hodnotenie tepelnej pohody na súbore ľudí (ISO 14505-3: 2006)

Release Date: 01.12.2006

83 3566 Valid

Ergonómia tepelného prostredia. Hodnotenie tepelného prostredia vo vozidlách. Časť 2: Stanovenie ekvivalentnej teploty (ISO 14505-2: 2006)

Release Date: 01.05.2007

30 0105 Valid

Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia

Release Date: 01.02.2009

17 7015 Valid

Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie zaťaženia náprav. Metrologické a technické požiadavky. Skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2009

83 3566 Valid

Ergonómia tepelného prostredia. Hodnotenie tepelného prostredia vo vozidlách. Časť 2: Stanovenie ekvivalentnej teploty (ISO 14505-2:2006/Cor 1:2007)

Release Date: 01.09.2009

17 7015 Valid

Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie zaťaženia náprav. Metrologické a technické požiadavky. Skúšobné metódy

Release Date: 01.10.2012

30 0170 Valid

Cestné vozidlá. Identifikačné číslo vozidla (VIN). Obsah a stavba

Release Date: 01.07.2013

30 0171 Valid

Cestné vozidlá. Svetový kód výrobcov (WMI)

Release Date: 01.07.2013

01 1420 Valid

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky (ISO 10326-1: 2016)

Release Date: 01.05.2017

30 0733 Valid

Cestné vozidlá. Optimálne smery pohybu ručných ovládačov v automobiloch

Release Date: 01.06.2020

30 0105 Valid

Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia

Release Date: 01.11.2020

67 3131 Valid

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterového systému proti poškriabaniu s použitím laboratórnej autoumyvárne (ISO 20566: 2020)

Release Date: 01.07.2021

30 7911 Valid

Vozidlá na zemný plyn. Požiadavky na dielne na vozidlá na zemný plyn a manažérstvo vozidiel na stlačený zemný plyn (CNG)

Release Date: 01.08.2021

30 0057 Valid

Cestné vozidlá. Stroje na montáž a demontáž pneumatík vozidiel. Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.08.2021

01 8542 Valid

Cestná infraštruktúra. Referenčný rámec 1 pre interakciu automatizovaných vozidiel

Release Date: 01.09.2022

34 2875 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na odrušenie motorových vozidiel a iných zariadení so spaľovacím motorom

Release Date: 25.10.1972

Dotaz zabral 0,327s.