Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.020

Number of records: 101

Back
30 0026 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Rozmery vozidiel. Definície základných pojmov

Release Date: 20.02.1979

30 0027 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Motory vozidiel. Definície základných pojmov

Release Date: 23.11.1979

30 0034 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Smerová dynamika vozidiel. Definície základných pojmov

Release Date: 06.04.1981

30 0024 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Druhy cestných vozidiel. Definície základných pojmov

Release Date: 14.09.1981

30 0029 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Údaje o vozidle. Názvoslovie

Release Date: 10.04.1983

98 0000 Withdrawn

Automobilové skriňové karosérie na kompletizáciu prostriedkov technického zabezpečenia vojsk. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 13.07.1983

30 0038 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Trojrozmerná referenčná sústava. Definície

Release Date: 03.05.1984

30 0039 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Rozmerové kódy osobných automobilov

Release Date: 03.05.1984

30 0040 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Zrážky automobilov. Názvoslovie

Release Date: 20.11.1984

30 0580 Withdrawn

Kontrola cestných vozidiel po generálnej oprave a ich dielov po celkovej oprave

Release Date: 20.11.1984

30 0720 Withdrawn

Cestné vozidlá. Metóda stanovenia bodu H

Release Date: 20.11.1984

30 0170 Withdrawn

Cestné vozidlá. Identifikačné číslo vozidla (VIN). Obsah a stavba

Release Date: 04.07.1985

30 0171 Withdrawn

Cestné vozidlá. Svetový kód výrobcov (WMI)

Release Date: 04.07.1985

30 0172 Withdrawn

Cestné vozidlá. Identifikačné číslo vozidla (VIN). Umiestnenie a upevnenie

Release Date: 04.07.1985

30 0201 Withdrawn

Cestné vozidlá. Skúšky vozidiel kategórie L

Release Date: 13.06.1988

30 0251 Withdrawn

Cestné vozidlá. Skúšanie trolejbusov

Release Date: 15.11.1989

30 0024 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Druhy cestných vozidiel. Definície základných pojmov

Release Date: 01.05.1991

30 0041 Withdrawn

Cestné vozidlá. Diagnostické sústavy pre motorové vozidlá. Slovník

Release Date: 01.09.1995

30 0511 Withdrawn

Cestné vozidlá. Motocykle. Metóda merania spotreby paliva

Release Date: 01.09.1995

30 0111 Withdrawn

Cestné vozidlá. Symboly ovládačov, indikátorov a ukazovateľov

Release Date: 01.11.1995

30 0170 Withdrawn

Cestné vozidlá. Identifikačné číslo vozidla (VIN). Obsah a stavba

Release Date: 01.11.1996

Dotaz zabral 0,308s.