Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 43.040

Počet záznamov: 443

Back
30 3304 Valid

Cestné motorové vozidlá. Guľové čapy riadenia. Technické predpisy

Vydanie: 28.12.1974

30 3341 Valid

Cestné motorové vozidlá. Guľové čapy riadenia. Rozmery

Vydanie: 28.12.1974

30 3606 Valid

Cestné motorové vozidlá. Vzájomná zapojiteľnosť ťahačov a prívesov. Rozmery

Vydanie: 25.03.1975

30 3682 Valid

Cestné motorové vozidlá. Oko 50 oja cestných prívesov. Rozmery

Vydanie: 25.03.1975

30 0723 Valid

Cestné motorové vozidlá. Rozmery vnútorného priestoru karosérie osobných automobilov

Vydanie: 04.07.1975

30 3661 Valid

Cestné motorové vozidlá. Závesy 50 pre cestné vozidlá

Vydanie: 18.07.1975

30 1382 Valid

Perá tesné nezaobalené

Vydanie: 01.04.1977

30 1385 Valid

Perá Woodruffove

Vydanie: 01.04.1977

30 0780 Valid

Elektrické príslušenstvo motorových vozidiel. Konce hriadeľov alternátorov a dynám

Vydanie: 21.09.1977

30 2008 Valid

Motory automobilové. Skúšky na brzdovom stanovišti

Vydanie: 06.11.1978

70 0592 Valid

Bezpečnostné sklo pre automobily, traktory a poľnohospodárske stroje. Stanovenie mechanických vlastností

Vydanie: 21.02.1980

70 0593 Valid

Bezpečnostné sklo pre automobily, traktory a poľnohospodárske stroje. Stanovenie stálosti na svetle, odolnosti proti teplote a vlhkosti

Vydanie: 21.02.1980

30 4002 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel

Vydanie: 01.11.1982

30 3557 Valid

Cestné motorové vozidlá. Časti vzduchových bŕzd. Technické predpisy

Vydanie: 01.12.1982

30 0430 Valid

Traktory. Elektrické zásuvky. Priestor na umiestnenie

Vydanie: 27.12.1983

30 4208 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel. Elektrické spúšťače spaľovacích motorov

Vydanie: 01.03.1984

30 4208 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel. Elektrické spúšťače spaľovacích motorov

Vydanie: 01.04.1985

30 3501 Valid

Kvapalinové brzdy. Brzdové hadice s koncovkami. Technické predpisy

Vydanie: 04.07.1985

30 0110 Valid

Cestné motorové vozidlá. Symboly ovládačov, oznamovačov a indikátorov

Vydanie: 12.01.1987

70 1500 Valid

Bezpečnostné sklo vrstvené. Sklo na zasklievanie čelných okien dopravných prostriedkov. Spoločné ustanovenia

Vydanie: 14.03.1988

70 1550 Valid

Bezpečnostné sklo tvrdené. Sklo na zasklievanie dopravných prostriedkov. Spoločné ustanovenia

Vydanie: 14.03.1988

Dotaz zabral 0,403s.