Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 43.040

Počet záznamov: 443

Back
30 0430 Valid

Traktory. Elektrické zásuvky. Priestor na umiestnenie

Vydanie: 01.11.1988

30 0723 Valid

Cestné motorové vozidlá. Rozmery vnútorného priestoru karosérie osobných automobilov

Vydanie: 01.11.1990

30 4002 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel

Vydanie: 01.02.1991

30 3571 Valid

Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Rozmery

Vydanie: 01.08.1992

30 3502 Valid

Cestné vozidlá. Diely hydraulických bŕzd. Technické predpisy

Vydanie: 01.11.1992

30 3341 Valid

Cestné motorové vozidlá. Guľové čapy riadenia. Rozmery

Vydanie: 15.02.1993

30 3305 Valid

Nákladné automobily. Guľové čapy riadenia

Vydanie: 01.03.1993

30 4011 Valid

Elektrické príslušenstvo motorových vozidiel. Elektromagnetická zlúčiteľnosť. Konduktívne rušenie z vodičov. Požiadavky a metódy skúšok

Vydanie: 01.04.1993

30 0543 Valid

Osobné automobily. Ostrekovacie systémy čelného skla. Skúšobná metóda

Vydanie: 01.09.1995

47 5002 Valid

Traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Hydraulické spojky. Brzdové okruhy

Vydanie: 01.10.1995

32 0053 Valid

Stavba lodí. Farby kontrolných svetelných ukazovateľov

Vydanie: 01.11.1996

27 7556 Valid

Stroje na zemné práce. Elektrický konektor na pomocné štartovanie

Vydanie: 01.12.1996

01 4707 Valid

Kužeľové ozubené kolesá s priamym ozubením. Základný hrebeň

Vydanie: 01.02.1997

69 5286 Valid

Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. 2. časť: Tlakové nádoby na vzduchovotlakové brzdy a pomocné zariadenia motorových vozidiel a ich prívesov

Vydanie: 01.09.1997

98 6009 Valid

Priemyselné rušenie vojenskými pozemnými dopravnými prostriedkami so spaľovacími motormi. Medze rušenia a metódy meraní

Vydanie: 01.11.1998

30 3652 Valid

Cestné vozidlá. Spájacie ťažné zariadenia vozidiel ku ťažným karavanom alebo ľahkým prívesom. Skúška mechanickej pevnosti

Vydanie: 01.06.2000

30 0903 Valid

Viazacie a upevňovacie prostriedky na cestné vozidlá pri námornej preprave vozidiel. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Návesy (ISO 9367- 2:1994)

Vydanie: 01.10.2000

26 0382 Valid

Dopravné pásy s textilnou kostrou odolné proti zvýšeným teplotám. Technické požiadavky

Vydanie: 01.07.2001

30 4231 Valid

Cestné vozidlá. Spoje pre palubnú elektrickú inštaláciu. Časť 1: Ploché vidlice pre jednopólové spoje. Rozmery a špecifické požiadavky (ISO 8092-1: 1996)

Vydanie: 01.10.2001

30 4231 Valid

Cestné vozidlá. Spoje pre palubnú elektrickú inštaláciu. Časť 3: Ploché vidlice pre viacpólové spoje. Rozmery a špecifické požiadavky (ISO 8092-3: 1996)

Vydanie: 01.10.2001

30 4231 Valid

Cestné vozidlá. Spoje pre palubnú elektrickú inštaláciu. Časť 4: Kolíky pre jedno- a viacpólové spoje. Rozmery a špecifické požiadavky (ISO 8092-4: 1997)

Vydanie: 01.10.2001

Dotaz zabral 0,318s.