Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 43.040

Počet záznamov: 443

Back
30 5110 Valid

Elektronické taxametre

Vydanie: 01.12.2001

69 5286 Valid

Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. 2. časť: Tlakové nádoby na vzduchovotlakové brzdy a pomocné zariadenia motorových vozidiel a ich prívesov

Vydanie: 01.12.2002

01 8534 Valid

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Postup pri posudzovaní vhodnosti používania počas vedenia motorového vozidla (ISO 17287: 2003)

Vydanie: 01.12.2003

30 4855 Valid

Cestné vozidlá. Poplachové systémy na autobusy a nákladné automobily s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t

Vydanie: 01.07.2004

30 4210 Valid

Cestné vozidlá. Elektrické/elektronické spínacie zariadenia. Časť 1: Relé a prerušovače smerových svetiel

Vydanie: 01.09.2004

30 4210 Valid

Cestné vozidlá. Elektrické/elektronické spínacie zariadenia. Časť 2: Elektronické zariadenia

Vydanie: 01.09.2004

30 4210 Valid

Cestné vozidlá. Elektrické/elektronické spínacie zariadenia. Časť 3: Mikrorelé

Vydanie: 01.09.2004

30 3532 Valid

Cestné vozidlá. Hydraulické brzdové systémy. Rúrky, otvory so závitom, skrutkové prípojky a hadicové koncovky

Vydanie: 01.09.2004

30 3651 Valid

Cestné vozidlá. Spojovacie gule pre karavany a ľahké prívesy. Rozmery

Vydanie: 01.09.2004

30 4442 Valid

Cestné vozidlá. Elektrické spojenia. Dvojpólové spojenia (ISO 4165: 2001)

Vydanie: 01.09.2004

30 0035 Valid

Cestné vozidlá. Brzdenie vozidiel a ich prívesov. Terminológia

Vydanie: 01.09.2004

30 3658 Valid

Cestné nákladné vozidlá. Oko oja prívesu s veľkosťou 50 mm pre systém čap-oko. Zameniteľnosť

Vydanie: 01.09.2004

30 0735 Valid

Cestné vozidlá. Dosah vodiča na ručné ovládače

Vydanie: 01.09.2004

30 4231 Valid

Cestné vozidlá. Spoje zabudovanej elektrickej inštalácie. Časť 2: Definície, skúšobné metódy a všeobecné požiadavky (ISO 8092-2: 2005)

Vydanie: 01.08.2006

18 4030 Valid

Priemyselné komunikačné subsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pre rozhranie regulátor-prístroj. Časť 5: Funkčná bezpečnosť komunikácie založená na EN 50325-4

Vydanie: 01.03.2011

06 1459 Valid

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Uzavreté vykurovacie zariadenia na skvapalnené uhľovodíkové plyny na zabudovanie do vozidiel a lodí

Vydanie: 01.06.2011

87 2858 Valid

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz pre automobilové aplikácie. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.01.2012

87 2858 Valid

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz pre automobilové aplikácie. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Vydanie: 01.01.2012

01 8556 Valid

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informačných a riadiacich systémov. Špecifikácie na zvukovú prezentáciu vo vozidle (ISO 15006: 2011)

Vydanie: 01.04.2012

30 0051 Valid

Cestné vozidlá. Terminológia normalizovaných opráv a informačnej údržby (RMI). Časť 1: Všeobecné informácie a používané definície (ISO 18542-1: 2012)

Vydanie: 01.06.2013

30 0543 Valid

Osobné automobily. Ostrekovacie systémy čelného skla. Skúšobná metóda

Vydanie: 01.07.2013

Dotaz zabral 0,345s.