Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 43.040

Počet záznamov: 443

Back
66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 1: Terminológia (ISO 14451-1: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 2: Skúšobné metódy (ISO 14451-2: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 3: Označovanie (ISO 14451-3: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 4: Požiadavky na plynové mikrogenerátory a ich kategorizácia (ISO 14451-4: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 5: Požiadavky na plynové generátory airbagov a ich kategorizácia (ISO 14451-5: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 6: Požiadavky na moduly airbagov a ich kategorizácia (ISO 14451-6: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 7: Požiadavky na napínače bezpečnostných pásov a ich kategorizácia (ISO 14451-7: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 8: Požiadavky na iniciátory a ich kategorizácia (ISO 14451-8: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 9: Požiadavky na aktuátory a ich kategorizácia (ISO 14451-9: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

66 8251 Valid

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 10: Požiadavky na polotovary a ich kategorizácia (ISO 14451-10: 2013)

Vydanie: 01.09.2013

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 1: Úvod a prehľad

Vydanie: 01.12.2013

30 0353 Valid

Elektro-elektronické rozhranie medzi podvozkom kabíny a nadstavbou automobilov na odvoz odpadu

Vydanie: 01.05.2014

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 1: Prístroje programu na zníženie počtu vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu

Vydanie: 01.09.2014

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 2: Prístroje s náustkom na meranie alkoholu v dychu na všeobecné preventívne používanie

Vydanie: 01.09.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 2: Demontáž, oddelenie a mechanická príprava vzoriek

Vydanie: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-1: Preverovanie elektrotechnických výrobkov na olovo, ortuť, kadmium, celkový obsah chrómu a celkový obsah brómu pomocou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie

Vydanie: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-2: Preverovanie celkového obsahu brómu v elektrických a elektronických výrobkoch pomocou spaľovacej iónovej chromatografie (C-IC)

Vydanie: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

Vydanie: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 5: Stanovenie obsahu kadmia, olova a chrómu v polyméroch a elektronike a kadmia a olova v kovoch pomocou AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

Vydanie: 01.10.2014

30 0051 Valid

Cestné vozidlá. Terminológia normalizovaných opráv a informačnej údržby (RMI). Časť 2: Požiadavky na implementáciu normalizovaného procesu, registračný orgán (ISO 18542-2: 2014)

Vydanie: 01.11.2014

36 4380 Valid

Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 3: Trakčné batérie

Vydanie: 01.04.2015

Dotaz zabral 0,401s.