Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.040.10

Number of records: 137

Back
30 4002 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel

Release Date: 09.08.1974

30 4208 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel. Elektrické spúšťače spaľovacích motorov

Release Date: 19.12.1974

30 0780 Valid

Elektrické príslušenstvo motorových vozidiel. Konce hriadeľov alternátorov a dynám

Release Date: 21.09.1977

30 4002 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel

Release Date: 01.11.1982

30 0430 Valid

Traktory. Elektrické zásuvky. Priestor na umiestnenie

Release Date: 27.12.1983

30 4208 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel. Elektrické spúšťače spaľovacích motorov

Release Date: 01.03.1984

30 4208 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel. Elektrické spúšťače spaľovacích motorov

Release Date: 01.04.1985

30 0430 Valid

Traktory. Elektrické zásuvky. Priestor na umiestnenie

Release Date: 01.11.1988

30 4002 Valid

Elektrické zariadenia motorových vozidiel

Release Date: 01.02.1991

30 4011 Valid

Elektrické príslušenstvo motorových vozidiel. Elektromagnetická zlúčiteľnosť. Konduktívne rušenie z vodičov. Požiadavky a metódy skúšok

Release Date: 01.04.1993

27 7556 Valid

Stroje na zemné práce. Elektrický konektor na pomocné štartovanie

Release Date: 01.12.1996

98 6009 Valid

Priemyselné rušenie vojenskými pozemnými dopravnými prostriedkami so spaľovacími motormi. Medze rušenia a metódy meraní

Release Date: 01.11.1998

30 4210 Valid

Cestné vozidlá. Elektrické/elektronické spínacie zariadenia. Časť 1: Relé a prerušovače smerových svetiel

Release Date: 01.09.2004

30 4210 Valid

Cestné vozidlá. Elektrické/elektronické spínacie zariadenia. Časť 2: Elektronické zariadenia

Release Date: 01.09.2004

30 4210 Valid

Cestné vozidlá. Elektrické/elektronické spínacie zariadenia. Časť 3: Mikrorelé

Release Date: 01.09.2004

30 4442 Valid

Cestné vozidlá. Elektrické spojenia. Dvojpólové spojenia (ISO 4165: 2001)

Release Date: 01.09.2004

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 1: Úvod a prehľad

Release Date: 01.12.2013

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 1: Prístroje programu na zníženie počtu vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu

Release Date: 01.09.2014

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 2: Prístroje s náustkom na meranie alkoholu v dychu na všeobecné preventívne používanie

Release Date: 01.09.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 2: Demontáž, oddelenie a mechanická príprava vzoriek

Release Date: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-1: Preverovanie elektrotechnických výrobkov na olovo, ortuť, kadmium, celkový obsah chrómu a celkový obsah brómu pomocou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie

Release Date: 01.10.2014

Dotaz zabral 0,418s.