Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.040.10

Number of records: 137

Back
30 5134 Valid

Cestné vozidlá. Tachografové systémy. Časť 4: Komunikačné rozhranie zobrazovacej jednotky

Release Date: 01.01.2023

30 5134 Valid

Cestné vozidlá. Tachografové systémy. Časť 2: Komunikačné rozhranie záznamovej jednotky

Release Date: 01.01.2023

30 5134 Valid

Cestné vozidlá. Tachografové systémy. Časť 1: Elektromechanické komponenty

Release Date: 01.01.2023

30 5134 Valid

Cestné vozidlá. Tachografové systémy. Časť 6: Diagnostické komunikačné rozhrania

Release Date: 01.02.2023

30 5134 Valid

Cestné vozidlá. Tachografové systémy. Časť 3: Komunikačné rozhranie snímača pohybu

Release Date: 01.02.2023

30 5134 Valid

Cestné vozidlá. Tachografové systémy. Časť 7: Parametre

Release Date: 01.04.2023

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 1: Prístroje s náustkom na meranie alkoholu v dychu pre programy na zníženie počtu vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu a na všeobecné preventívne použitie

Release Date: 01.10.2023

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch: Časť 11: Tris (2-chlóretyl) fosfát (TCEP) v plastoch stanovený plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) a kvapalinovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS)

Release Date: 01.04.2024

30 4490 Withdrawn

Svorkovnica dvojpólová

Release Date: 23.12.1953

30 4491 Withdrawn

Svorkovnica trojpólová

Release Date: 23.12.1953

30 4492 Withdrawn

Svorkovnica štvorpólová

Release Date: 23.12.1953

30 4493 Withdrawn

Svorkovnica päťpólová

Release Date: 23.12.1953

30 4490 Withdrawn

Svorkovnica dvojpólová

Release Date: 01.09.1958

30 4491 Withdrawn

Svorkovnica trojpólová

Release Date: 01.09.1958

30 4492 Withdrawn

Svorkovnica štvorpólová

Release Date: 01.09.1958

30 4493 Withdrawn

Svorkovnica päťpólová

Release Date: 01.09.1958

30 4407 Withdrawn

Poistky motorových vozidiel

Release Date: 21.01.1959

30 4470 Withdrawn

Poistky motorových vozidiel. Keramické vložky valcové dlhé

Release Date: 21.01.1959

30 4471 Withdrawn

Poistky motorových vozidiel. Keramické vložky valcové krátke

Release Date: 21.01.1959

30 4472 Withdrawn

Poistky motorových vozidiel. Vložky páskové

Release Date: 21.01.1959

30 4407 Withdrawn

Poistky motorových vozidiel

Release Date: 01.09.1960

Dotaz zabral 0,425s.