Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 43.060.30

Počet záznamov: 6

Späť

Platná

Vydanie: 04.07.1975

CS

Cestné vozidlá. Skúšky chladenia motora vo vozidle

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 25.03.1971

CS

Spínač kontroly mazania

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 03.10.1985

CS

Piestové spaľovacie motory. Metóda určovania spotreby mazacieho oleja

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 07.07.1989

CS

Chladiče motorových vozidiel. Technické predpisy

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 08.11.1989

CS

Vznetové motory priemyslové, lodné a železničné. Čerpadlá pre chladiace systémy. Metóda výpočtu dopravovaného množstva

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.01.2002

SK

Štandardná skúšobná metóda stanovenia teploty varu motorových chladiacich kvapalín

Objednať normu

Dotaz zabral 0,397s.