Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.060.50

Number of records: 65

Back
30 4147 Withdrawn

Cestné vozidlá. Elektrické príslušenstvo. Zapaľovacie sviečky netienené M 14 x 1,25 s rovnou dosadacou plochou a šesťhranom 16 mm. Základné rozmery

Release Date: 08.05.1985

30 4104 Withdrawn

Zapaľovacie sviečky. Technické požiadavky a metódy skúšok

Release Date: 01.10.1986

30 4161 Withdrawn

Elektrické príslušenstvo motorových vozidiel. Tyčinkové žeraviace sviečky. Všeobecné požiadavky a metódy merania

Release Date: 25.04.1987

30 4162 Withdrawn

Elektrické príslušenstvo motorových vozidiel. Tyčinková žeraviaca sviečka M 14x1,25 a rozmery v hlave motora

Release Date: 25.04.1987

30 4142 Withdrawn

Elektrické príslušenstvo automobilov. Zapaľovacie sviečky netienené M 14 x 1,25 s rovnou dosadacou plochou. Základné rozmery

Release Date: 01.08.1989

30 4003 Withdrawn

Skúška elektrického a svetelného zariadenia motorového vozidla

Release Date: 20.11.1990

30 4540 Withdrawn

Cestné vozidlá. Vývody vysokého napätia zapaľovacích cievok a rozdeľovačov zapaľovania

Release Date: 04.01.1991

30 4250 Withdrawn

Cestné vozidlá. Alternátory s regulátormi. Metódy skúšania a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.12.1992

30 4209 Withdrawn

Cestné vozidlá. Spúšťače. Metódy skúšania a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.01.1993

34 1510 Withdrawn

Elektrické zariadenia koľajových vozidiel a cestných elektrických vozidiel

Release Date: 01.01.1999

34 1510 Withdrawn

Elektrické zariadenia koľajových vozidiel a cestných elektrických vozidiel

Release Date: 01.01.2003

34 1510 Withdrawn

Elektrické zariadenia koľajových vozidiel a cestných elektrických vozidiel

Release Date: 01.09.2003

34 1510 Withdrawn

Elektrické zariadenia koľajových vozidiel a cestných elektrických vozidiel

Release Date: 01.12.2003

34 1510 Withdrawn

Elektrické zariadenia koľajových vozidiel a cestných elektrických vozidiel

Release Date: 01.04.2004

30 4161 Withdrawn

Cestné vozidlá. Tyčinkové žhaviace sviečky. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2004

30 4147 Withdrawn

Cestné vozidlá. Zapaľovacie sviečky M 14 x 1,25 s rovnou dosadacou plochou, 16 mm šesťhranom a montážnym otvorom v hlave motora

Release Date: 01.07.2004

30 4144 Withdrawn

Cestné vozidlá. Zapaľovacie sviečky M 14 x 1,25 s kužeľovou dosadacou plochou a montážnym otvorom v hlave motora

Release Date: 01.07.2004

30 4145 Withdrawn

Cestné vozidlá. Kompaktné zapaľovacie sviečky M 14 x 1,25 s rovnou dosadacou plochou, 19 mm šesťhranom a montážnym otvorom v hlave motora

Release Date: 01.07.2004

30 4146 Withdrawn

Cestné vozidlá. Kompaktné zapaľovacie sviečky M 14 x 1,25 s kužeľovou dosadacou plochou a montážnym otvorom v hlave motora

Release Date: 01.07.2004

30 4162 Withdrawn

Cestné vozidlá. Tyčinkové žhaviace sviečky s kužeľovou dosadacou plochou a montážnym otvorom v hlave motora. Časť 1: Žhaviace sviečky M 14 x 1,25

Release Date: 01.07.2004

30 4162 Withdrawn

Cestné vozidlá. Tyčinkové žhaviace sviečky s kužeľovou dosadacou plochou a montážnym otvorom v hlave motora. Časť 2: Žhaviace sviečky M 12 x 1,25

Release Date: 01.07.2004

Dotaz zabral 0,409s.