Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020

Number of records: 458

Back
32 1604 Valid

Lode a námorná technika. Pohonné zariadenie pre lode. Časť 2: Definície pre natáčacie pohonné zariadenia (ISO 3715-2: 2001)

Release Date: 01.12.2003

32 6780 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.08.2004

32 2141 Valid

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 1: Navrhovanie odkaľovacej sústavy (ISO 15749-1: 2004)

Release Date: 01.12.2004

32 2141 Valid

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 2: Odkaľovacia sústava, vypúšťacie potrubie gravitačného systému (ISO 15749-2: 2004)

Release Date: 01.12.2004

32 2141 Valid

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 3: Odkaľovacia sústava, vypúšťacie potrubie podtlakového systému (ISO 15749-3: 2004)

Release Date: 01.12.2004

32 2141 Valid

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 5: Odkaľovanie palúb, nákladných priestorov a bazénov (ISO 15749-5: 2004)

Release Date: 01.12.2004

32 2141 Valid

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 4: Odkaľovacia sústava, potrubia odpadovej vody (ISO 15749-4: 2004)

Release Date: 01.12.2004

32 1604 Valid

Lode a námorná technológia. Lodné pohonné zariadenia. Časť 1: Termíny a definície geometrie vrtule (ISO 3715-1: 2002)

Release Date: 01.02.2005

32 6780 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.04.2005

32 6780 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Radary pre plavidlá, ktoré nie sú v zhode s kapitolou V IMO SOLAS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.04.2005

27 0046 Valid

Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 2: Plávajúce žeriavy

Release Date: 01.05.2005

42 5724 Valid

Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných oceľových rúr pozinkovaných ponorením s hladkým koncom a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 3: Rozmery a špeciálne požiadavky na podtlakové kanalizačné systémy a na kanalizačné systémy v lodnom staviteľstve

Release Date: 01.07.2005

32 8234 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Kotvové reťaze bez priečky. Príslušenstvo

Release Date: 01.07.2005

32 5013 Valid

Lode a námorná technológia. Vzduchotechnika a vetranie ubytovacích priestorov. Podmienky návrhu a základ výpočtu (ISO 7547: 2002)

Release Date: 01.07.2005

32 0005 Valid

Námorné lode a námorná technológia. Predpisy pre plánovanie, vykonávanie a ohlasovanie námorných skúšok (ISO 19019: 2005)

Release Date: 01.10.2005

32 5205 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Spájacie hubice na prístrojoch a vybavení na nákladných nádržiach. Rozmery

Release Date: 01.12.2005

32 6721 Valid

Lode vnútrozemskej plavby a námorné lode. Navigačné svetlá

Release Date: 01.01.2006

32 8235 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Kotvové reťaze bez priečky. Zdvíhadlo kotvovej reťaze

Release Date: 01.05.2006

32 8236 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Nábrežné bitvy

Release Date: 01.05.2006

87 1033 Valid

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF

Release Date: 01.06.2006

32 6790 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodných systémov. Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

Release Date: 01.06.2006

Dotaz zabral 0,366s.