Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 47.020.20

Počet záznamov: 16

Späť

Platná

Vydanie: 01.12.1997

SK

Malé plavidlá so zabudovaným motorom. Konce vrtuľových hriadeľov a náboje s kužeľovitosťou 1:10 (ISO 4566:1992)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Lode a námorná technika. Pohonné zariadenie pre lode. Časť 2: Definície pre natáčacie pohonné zariadenia (ISO 3715-2: 2001)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2005

SK

Lode a námorná technológia. Lodné pohonné zariadenia. Časť 1: Termíny a definície geometrie vrtule (ISO 3715-1: 2002)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2008

EN

Vozidlá, člny a stroje s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo paluby

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2009

EN

Vozidlá, člny a stroje s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo paluby

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2015

EN

Malé plavidlá. Piestové spaľovacie motory, meranie emisií výfukových plynov. Meranie plynných emisií a emisií častíc výfukových plynov na skúšobnom stanovišti (ISO 18854: 2015)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2022

EN

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Hnacie systémy LPG pre lode, jachty a iné plavidlá. Inštalačné požiadavky

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.01.2023

EN

Odstredivky. Odstredivky na námorné palivá. Určenie výkonu separácie častíc a certifikovaného prietoku (CFR) za definovaných skúšobných podmienok

Objednať normu Náhľad do normy

Zrušená

Vydanie: 08.11.1989

CS

Vznetové motory priemyslové, lodné a železničné. Čerpadlá pre chladiace systémy. Metóda výpočtu dopravovaného množstva

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.11.1993

CS

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 501: Špeciálne požiadavky na elektrické pohonné stroje lodí

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.01.1997

SK

Stavba lodí. Vetranie nákladných priestorov, v ktorých sa pohybujú vozidlá so spaľovacími motormi. Výpočet teoretického prietoku vzduchu

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.10.1998

SK

Malé plavidlá. Trvalo zabudované palivové sústavy a palivové nádrže

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.10.2000

SK

Malé plavidlá. Vetranie priestorov s benzínovým motorom a/alebo benzínovou nádržou (ISO 11105:1997)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.06.2004

EN

Lode a námorná technológia. Lodné pohonné zariadenie. Časť 1: Termíny a definície geometrie vrtule (ISO 3715-1: 2002)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.05.2009

EN

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Hnacie systémy LPG pre lode, jachty a iné plavidlá. Požiadavky na iné plavidlá

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.08.2012

EN

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Hnacie systémy LPG pre lode, jachty a iné plavidlá

Objednať normu

Dotaz zabral 0,399s.