Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020.20

Number of records: 16

Back
32 4512 Valid

Malé plavidlá so zabudovaným motorom. Konce vrtuľových hriadeľov a náboje s kužeľovitosťou 1:10 (ISO 4566:1992)

Release Date: 01.12.1997

32 1604 Valid

Lode a námorná technika. Pohonné zariadenie pre lode. Časť 2: Definície pre natáčacie pohonné zariadenia (ISO 3715-2: 2001)

Release Date: 01.12.2003

32 1604 Valid

Lode a námorná technológia. Lodné pohonné zariadenia. Časť 1: Termíny a definície geometrie vrtule (ISO 3715-1: 2002)

Release Date: 01.02.2005

33 4212 Valid

Vozidlá, člny a stroje s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo paluby

Release Date: 01.05.2008

33 4212 Valid

Vozidlá, člny a stroje s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo paluby

Release Date: 01.10.2009

32 1611 Valid

Malé plavidlá. Piestové spaľovacie motory, meranie emisií výfukových plynov. Meranie plynných emisií a emisií častíc výfukových plynov na skúšobnom stanovišti (ISO 18854: 2015)

Release Date: 01.09.2015

07 8250 Valid

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Hnacie systémy LPG pre lode, jachty a iné plavidlá. Inštalačné požiadavky

Release Date: 01.03.2022

69 2612 Valid

Odstredivky. Odstredivky na námorné palivá. Určenie výkonu separácie častíc a certifikovaného prietoku (CFR) za definovaných skúšobných podmienok

Release Date: 01.01.2023

09 7704 Withdrawn

Vznetové motory priemyslové, lodné a železničné. Čerpadlá pre chladiace systémy. Metóda výpočtu dopravovaného množstva

Release Date: 08.11.1989

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 501: Špeciálne požiadavky na elektrické pohonné stroje lodí

Release Date: 01.11.1993

32 5011 Withdrawn

Stavba lodí. Vetranie nákladných priestorov, v ktorých sa pohybujú vozidlá so spaľovacími motormi. Výpočet teoretického prietoku vzduchu

Release Date: 01.01.1997

32 3112 Withdrawn

Malé plavidlá. Trvalo zabudované palivové sústavy a palivové nádrže

Release Date: 01.10.1998

32 0892 Withdrawn

Malé plavidlá. Vetranie priestorov s benzínovým motorom a/alebo benzínovou nádržou (ISO 11105:1997)

Release Date: 01.10.2000

32 1604 Withdrawn

Lode a námorná technológia. Lodné pohonné zariadenie. Časť 1: Termíny a definície geometrie vrtule (ISO 3715-1: 2002)

Release Date: 01.06.2004

07 8250 Withdrawn

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Hnacie systémy LPG pre lode, jachty a iné plavidlá. Požiadavky na iné plavidlá

Release Date: 01.05.2009

07 8250 Withdrawn

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Hnacie systémy LPG pre lode, jachty a iné plavidlá

Release Date: 01.08.2012

Dotaz zabral 0,406s.