Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 47.020.30

Počet záznamov: 35

Späť

Platná

Vydanie: 01.05.1993

SK

Lodné potrubné sústavy. Spojky na príjem paliva a oleja. Pripájacie rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1995

SK

Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1996

SK

Obsluha a údržba stokových sietí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1996

SK

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Spojenia na odvádzanie olejovej zmesi a odpadovej vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.03.1998

SK

Stavba lodí. Zvárané predelové priechodky pre oceľové potrubné vedenia - PN 6, PN 10 a PN 16

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Obsluha a údržba stokových sietí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2001

SK

Lode na vnútrozemskú plavbu. Prípojky na prečerpanie motorovej nafty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2002

EN

Lode a námorné zariadenia. Pitná voda dodávaná na lode a námorné konštrukcie. Časť 1: Plánovanie a navrhovanie (ISO 15748-1:2002)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2002

EN

Lode a námorné zariadenia. Pitná voda dodávaná na lode a námorné konštrukcie. Časť 2: Metóda výpočtu (ISO 15748-2:2002)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

EN

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 1: Navrhovanie odkaľovacej sústavy (ISO 15749-1: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

EN

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 2: Odkaľovacia sústava, vypúšťacie potrubie gravitačného systému (ISO 15749-2: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

EN

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 3: Odkaľovacia sústava, vypúšťacie potrubie podtlakového systému (ISO 15749-3: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

EN

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 5: Odkaľovanie palúb, nákladných priestorov a bazénov (ISO 15749-5: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

EN

Lode a námorná technológia. Odvodňovacie systémy na lodiach a námorných konštrukciách. Časť 4: Odkaľovacia sústava, potrubia odpadovej vody (ISO 15749-4: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2005

SK

Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných oceľových rúr pozinkovaných ponorením s hladkým koncom a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 3: Rozmery a špeciálne požiadavky na podtlakové kanalizačné systémy a na kanalizačné systémy v lodnom staviteľstve

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2008

EN

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Skúška kyselinovej a zásadovej neutralizačnej kapacity

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2015

EN

Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných rúr z nehrdzavejúcej ocele s hladkým koncom a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 4: Súčasti na podtlakové kanalizačné systémy a systémy na lodiach

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2017

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Prípojky a hadicové rozvody na prepravu pitnej vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2018

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Prípojky na odčerpávanie olejových zmesí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2018

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Prípojky na odčerpávanie odpadových vôd

Objednať normu

Dotaz zabral 0,401s.