Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020.60

Number of records: 56

Back
32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 504: Špeciálne vybavenie. Riadenie a prístrojová technika

Release Date: 01.03.1999

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov

Release Date: 01.04.1999

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov

Release Date: 01.08.1999

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 506: Osobitné požiadavky. Lode prepravujúce špecificky nebezpečný tovar a materiály nebezpečné len pri voľnom uložení

Release Date: 01.11.1999

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 390: Káblové priechody. Postup pri typovej skúške požiarnej bezpečnosti

Release Date: 01.12.2000

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 302: Rozvádzače nn

Release Date: 01.02.2001

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 352: Výber a inštalovanie káblov na rozvod nízkeho napätia

Release Date: 01.08.2001

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 352: Výber a inštalovanie káblov na rozvod nízkeho napätia

Release Date: 01.08.2001

32 0883 Withdrawn

Malé plavidlá. Elektrické prístroje. Ochrana pred vznietením okolitých horľavých plynov

Release Date: 01.10.2001

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 350: Lodné silnoprúdové káble. Všeobecné konštrukčné a skúšobné požiadavky

Release Date: 01.11.2001

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Plavidlá na voľný čas

Release Date: 01.12.2001

32 8705 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 1: Základné požiadavky

Release Date: 01.06.2010

32 8705 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 2: Pobrežná jednotka, bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.06.2010

32 8705 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 3: Palubná jednotka, bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.06.2010

Dotaz zabral 0,442s.