Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 47.020.60

Počet záznamov: 56

Back
32 6605 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 504: Špeciálne vybavenie. Riadenie a prístrojová technika

Vydanie: 01.03.1999

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov

Vydanie: 01.04.1999

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov

Vydanie: 01.08.1999

32 6605 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 506: Osobitné požiadavky. Lode prepravujúce špecificky nebezpečný tovar a materiály nebezpečné len pri voľnom uložení

Vydanie: 01.11.1999

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 390: Káblové priechody. Postup pri typovej skúške požiarnej bezpečnosti

Vydanie: 01.12.2000

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 302: Rozvádzače nn

Vydanie: 01.02.2001

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 352: Výber a inštalovanie káblov na rozvod nízkeho napätia

Vydanie: 01.08.2001

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 352: Výber a inštalovanie káblov na rozvod nízkeho napätia

Vydanie: 01.08.2001

32 0883 Withdraw

Malé plavidlá. Elektrické prístroje. Ochrana pred vznietením okolitých horľavých plynov

Vydanie: 01.10.2001

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 350: Lodné silnoprúdové káble. Všeobecné konštrukčné a skúšobné požiadavky

Vydanie: 01.11.2001

32 6605 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Plavidlá na voľný čas

Vydanie: 01.12.2001

32 8705 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 1: Základné požiadavky

Vydanie: 01.06.2010

32 8705 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 2: Pobrežná jednotka, bezpečnostné požiadavky

Vydanie: 01.06.2010

32 8705 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 3: Palubná jednotka, bezpečnostné požiadavky

Vydanie: 01.06.2010

Dotaz zabral 0,405s.